Едно от условията за оздравяване е…

мъдри-мисли-2

„Едно от условията за оздравяване е желанието да се оздравее.“ Луций Аней Сенека