Гърчове при бебета и деца

Гърчове при бебета и деца

Гърчовете (convulsiones) представляват неволеви тонични, клонични или клонично–тонични (смесени) съкращения на отделни мускулни групи или цялата напречнонабраздена мускулатура със или без промяна в съзнанието.

Причини за гърчове при бебета и децаГърчове при бебета и деца

1. Органично обусловените гърчове при бебета и деца се наблюдават при родови и битови травми на ЦНС, менингитиенцефалити, хидроцефалиямозъчни тумори, мозъчни кръвоизливи и др.

2. Функционални гърчове са тези, при които в мозъка не се установяват морфологични изменения. Най–чести причини за такива гърчове при бебета и деца са:

  • временните смущения в кръвоснабдяването на мозъка – хиперемия, оток, съдови спазми, причиняващи хипоксия
  • токсични увреждания от медикаменти – кофеин, камфора, коразол, антидепресанти
  • биохимичните изменения в кръвта – алкалоза, хипогликемия, хипокалциемия, хипонатриемия
  • фебрилни гърчове, които са характерни за възрастта от 6 месеца до 3-4 години, настъпващи при температура над 38-39оС. Трябва да се има предвид, че около 5% от считаните за фебрилни гърчове впоследствие се оказват епилептични, провокирани от температурното състояние на детето

3. Епилепсията (първична и симптоматична), се характеризира с рецидивиращи гърчове от клоничен, тоничен или клонично–тоничен характер.

За повече информация прочети Епилепсия

Симптоми на гърчове при бебета и деца

Гърчовете при бебета и деца могат да протекат само като тонични или клонични, но в повето случаи двете компоненти са смесени. Обикновено генерализираните гърчове започват като тонични и завършват с клонична фаза, но е възможно и обратното.

  • Тоничният гърч настъпва внезапно. Първоначално погледът на детето започва да блуждае, след това очните ябълки се обръщат нагоре или встрани. Главата се отмята назад, тялото се вдървява, като ръцете се свиват в лактите и прибират към тялото, а краката се изпъват. Челюстите се затварят плътно, дишането става неравномерно. Може да настъпи и апноична пауза, сърдечната дейност се забавя. Кожата в началото е бледа, а по–късно става цианотична. Тази фаза продължава около една минута, след което последва дълбоко и шумно дишане.
  • Клоничният пристъп започва с потрепвания на лицевата мускулатура, последвани от клонични съкращения на крайниците. Дишането става шумно, появява се пяна от устата, която при прехапване на езика е кървава. Цианозата преминава, а пулсът се учестява. Възможно е да има и изпускане по малка или голяма нужда.

Лечение на гърчове при бебета и деца

При отсъствие на лекаря или до неговото пристигане медицинската сестра може да инжектира мускулно диазепам или фенобарбитал. Ако има достатъчно основания гърчът да се приеме за фебрилен, се прилагат обвивания с мокра студена кърпа или чаршаф до спадане на температурата под 38оС. Лекарят може да назначи и други медикаменти, както и лумбална пункция, която има диагностична цел и служи за понижаване на вътречерепното налягане. Прогнозата на гърчовете при бебета и деца зависи от заболяването, което ги е причинило. Възпалителните заболявания (менингити, енцефалити) се лекуват успешно при навреме поставена диагноза, а обемните процеси (мозъчни тумори) – чрез неврохирургична операция.