Болки в краката – интермитиращо накуцване

Болките в краката се локализират в различни зони на крайниците и могат да се дължат на различни причини. При болки в краката продължителността на оплакванията и тяхната характеристика до голяма степен позволяват да се прецени основната причина за страданието. Характерни за недостатъчно кръвооросяване са само оплаквания, които се появяват след известно физическо натоварване и бързо изчезват – около минута след прекратяване на усилието. Болки в краката при седене, лежане или стоене, които често изчезват при ходене, в никакъв случай не се дължат на нарушено кръвоснабдяване. При такива симптоми е необходимо да се търсят други причини за оплакванията.

Причини за болки в краката при интермитиращо накуцване

Болки в кракатаСъщата болест, причиняваща [highlight] гръдна жаба [/highlight] и [highlight] инфаркт на миокарда [/highlight] , а именно – [highlight] атеросклерозата [/highlight] , когато засегне друг артериален съд – бедрената артерия или нейни разклонения, води до болки в крака и куцане при бързо ходене или тичане. Симптомите се развиват по същия механизъм – в покой и при слабо физическо натоварване стеснената артерия снабдява крайника с достатъчно количество кръв, а при повишена нужда възниква временно недостатъчно кръвоснабдяване – исхемия. Това предизвиква болки в краката и се води до Интермитиращо накуцване или Куцане с прекъсване (Claudicatio  intermittens). Заради индивидуалната степен на стеснение на бедрената артерия, пациентът винаги ще започва да куца заради болки в краката, които ще се появяват, щом той пробяга 40 метра. Друг човек, с по-тежка атеросклероза, ще успее да измине едва 20 метра преди да закуцука и т.н. Щом мускулите спрат да работят, те вече няма да имат нужда от толкова много кръв (кислород) и тогава куцането изчезва. Затова заболяването се нарича куцане с прекъсване или интермитиращо накуцване.

Какво ще стане, ако в един момент бедрената артерия на такъв пациент се запуши напълно?

– Това ще спре притока на кръв в крака му и ако не се оперира в близките 1-2 часа, кракът ще загине, т.е. в него ще се развие [highlight] некроза [/highlight].

Диагноза при болки в краката, дължащи се на интермитиращо накуцване

При подозрение за стеснение на артерия на крайник е наложително да се провери проходимостта на съдовете чрез проверка на пулса и аускултация на кръвния ток. Освен това е уместно да бъде проверен пулса на всички достъпни за палпация артерии. Периферно от мястото на стеснение (запушване) на съда, пулса ще бъде по-слаб или ще липсва напълно. Подобно запушване може да се докаже посредством ангиография, а в някои случаи и чрез специално изследване – цветен Доплер ехограф.

Съседи

(ІІ-ра част – Бай Петко)

Бай Иван натъпка краставиците в хладилника и легна да си почине на кухненското диванче. Не усети кога е задрямал. След 20 минути се сепна, скочи на крака и излезе от апартамента. Бързо забрави за инцидента на стълбите (Но вие си не спомняте прежното и за старото не помисляте…). Той слезе пред блока и не щеш ли, от съседния вход се показа бай Петко. Двамата добри познайници се заговориха и от дума на дума, стигнаха до краставиците. На бай Петко не му трябваше много време, за да реши да хукне към пазара. Бързешката прекоси поляната зад блока и с периферното зрение на дясното око зърна автобуса, който се задаваше откъм края на булеварда. Бай Петко стисна с две ръце напукания кожен колан на гащите и хукна към автобусната спирка да пресреща автобуса. Той обаче не знаеше, че неговата лява бедрена артерия има тежки склеротични изменения, които са стеснили просвета (кухината) и почти наполовина. Бай Петко подтичваше на пресекулки и поглеждаше към булеварда, а широките крачоли се развяваха щастливо около тънките му пищяли. Мускулите на краката му се напрягаха до крайна степен в стремежа си да изпълнят заръката на господаря – да догонят автобуса. На двайсетина метра от спирката, в левия крак на бай Петко възникна исхемия. Стеснената бедрена артерия не беше вече в състояние да предостави повече кръв на „огладнелите” мускули”. Силната болка в крака го сепна, но той не се уплаши. „Голяма работа” – помисли си бай Петко, забави крачка и куцукайки, продължи към спирката. Хвана се здраво за вратата на автобуса, изтегли се нагоре по стъпалата и седна на най-близката седалка. Наведе се надолу и размачка с длани схвантия мускул на лявата подбедрица. Мускулите на краката му почнаха да си почиват. Те вече нямаха нужда от голямо количество кислород и след две спирки време, намалената доставка от лявата бедрена артерия се оказа достатъчна, за да задоволи техните изисквания. Болката изчезна. Бай Петко слезе на пазара и с уверена стъпка се отправи към олющения бус в дъното между сергиите. Той вече не куцаше.

[notification type=“notification_info“ ]Продължението на историята прочетете в Болки в корема[/notification]