Болестта, по същина, е резултат на…

мъдри-мисли-9

мъдри-мисли-9

„Болестта, по същина, е резултат на конфликта между Душа и Ум и никога не може да бъде изкоренена, освен чрез духовно и умствено равновесие.”  Д-р Едуард Бах