Екипът на Zdrave-Bg.eu предоставя на своите читатели възможност за безплатни медицински консултации.

На вашите въпроси ще отговорят [highlight] д-р Илия Биволарски [/highlight] , главен асистент към Катедрата по обща и клинична патология на Медицински Университет – Пловдив и професионален бахов терапевт – [highlight] Зоя Чакърова [/highlight] . Вашите запитвания ще бъдат внимателно обсъждани и детайлно анализирани. При нужда те ще бъдат консултирани и с други професионалисти: преподаватели в МУ-Пловдив, специалисти от Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и други болници в страната, утвърдени лекари-хомеопати, биоенерготерапевти, диетолози, рехабилитатори, мануални терапевти и други представители на алтернативната и холистична медицина в България.

Епикризи, резултати от кръвни, инструментални изследвания и други медицински документи е по-добре да бъдат сканирани или снимани и изпратени като прикачени файлове, отколкото да се преписват.

Ако имате здравословни проблеми и не знаете какво да предприемете; Ако не ви е ясно какво означават резултатите от медицинските изследвания или сте изправени пред трудно решение какъв метод на лечение да изберете; Ако имате неясни оплаквания и отдавна нерешени здравословни проблеми или просто искате да споделите нещо, пишете ни!

Нашите отговори ще получавате до два-три дни, най-късно до седмица след запитването, в зависимост от сложността на Вашия случай.

При остро възникнали здравословни проблеми, не стойте пред компютъра, за да чакате отговор, а незабавно потърсете лекарска помощ!

Е-мейл: Untitled

Бъдете здрави!