Базедова болест (Тиреотоксикоза) – причини за възникване

Базедова болест

Днес се приемат два основни фактора, имащи отношение към причините за възникване на Базедовата болест. Единият от тях е предразположението към това заболяване, а втория – наличието на външни причини. Предразполагащите моменти или конституционалните особености на организма, които създават предпоставка за развитието на тиреотоксикоза, се изразяват във вродена слабост и свръхчувствителност на нервните и хуморални регулации. Някои наричат индивидите със склонност към нарушение на нервните и хуморални регулации, индивиди с тиреотоксична конституция.Базедова болест

Предразположените към тиреотоксикоза хора са с пастьозен външен вид, лесно раздразнителни, боязливи. Те имат променливо настроение, като в повечето моменти са завладяни от чувство на отпадналост. При тях се манифестира лабилност в психиката, ясно доловим дермографизъм, чести психични и истерични реакции. Тимусът им персистира дълго време. В кръвта се поддържа необяснима левкоцитоза и склонност към анемия. Наблюденията върху такива групи хора говорят, че те са чувствителни към йод. Често в една фамилия се намират повече от един индивид с такъв конституционен синдром, поради което могат да заболеят повече от един човек, например брат и сестра, двама братя, или майка и дъщеря и т.н. Наблюдава се и известно нарушение във фамилната периодичност, изразена в заболяване през няколко поколения.

[notification type=“notification_info“ ]На този фон, за да се появи Базедова болест е необходимо външно въздействие върху предразположения организъм.[/notification]

Психична травма

Като причина за възникване на Базедова болест на първо място е психичната травма. Тя идва с редица затруднения в живота, страх, уплаха, силно преживяване, неприятности, неуспех в професията. За да може психичната травма да играе роля за появяване на тиреотоксикозата, има значение не само нейната сила, но и тежестта на изживяването, начина, по който тя се възприема и задържа от индивида. Тези, които изживяват по особен начин, макар и малки травми, могат да заболеят съвсем скоро след психичната травма от Базедова болест, която се развива остро. Редица наблюдения говорят, че тиреотоксикоза може да настъпи 3–4 часа след психична травма. Тареев описва цяла серия от заболели жени в Париж, непосредствено след голямата бомбардировка над столицата на Франция, през Втората световна война. Единични случаи показват, че рентгеновото облъчване на еутиреоидната струма може да бъде фактор, способстващ за преминаване към хипотиреоза и тиреотоксикоза.

Инфекция в организма

На второ място по значимост след психичната травма, като причина за възникване на тиреотоксикозата  се приема ролята на инфекцията в организма. Статистиките говорят, че тиреотоксикозата се предшества в 12-17% от  случаите от сериозни възпалителни процеси в организма. Възпалението в човешкия организъм оказва въздействие върху привидно нормалната по форма и функция щитовидна жлеза. Възпалителният процес и интоксикацията, с които той е свързан, довежда до намаление на колоида, хиперплазия на клетките на фоликулите и намаление на йодното съдържание на жлезата. Видът на инфекцията обикновено е без значение. Роля играе тежестта на възпалителния процес и неговата продължителност. След отшумяване на възпалителното заболяване, в повечето случаи промените в щитовидната жлеза търпят обратно развитие. Тиреотоксикозата се развива твърде често след епидемия от грип, след ангина, ревматизъм и др.

Сред причините за възникване на Базедова болест интерес представляват и така наречените йодбазедови гуши. В ендемични райони при профилактично даване на йод, а също така и при предозиране на йода, като средство на лечение на ендемичната струма, може да се развие тиреотоксикозата. При спиране на лечението началните симптоми на тиреотоксикозата могат да изчезнат, но в някои случаи те персистират. Установено е, че възрастните пациенти с ендемична гуша обикновено са по-чувствителни към йодната терапия. Много по-често при тях една обикновена струма, под влияние на йодното въздействие може да премине в тиреотоксична.

Даването на йодирана сол също може да бъде фактор за появяването на тиреотоксикоза. Йодираната сол е полезна и трябва да се препоръчва само в ендемични огнища. Тя не бива да се дава навсякъде, тъй като там, където организмът получава достатъчно количество йод от храната, водата, въздухът, допълнителното приемане на йод може да способства за появяването на тиреотоксикозата.

В 1-4 % от случаите появяването на тиреотоксикозата настъпва в момент на пубертет, бременност, климактериум, умствена преумора и др. Приблизително в 15 % от случаите причинният момент остава неизвестен.

Други теории за възникване на тиреотоксикозата

Теорията с най-много привърженици, която по самостоятелен път се старае да обясни причините за възникване на Базедовата болест е неврогенната теория. Създателите на тази теория насочват вниманието си върху увреждания на междинния и продълговатия мозък. Те говорят в своите публикации за тиреотоксични енцефалопатии.  Шарко, например отбелязва, че главна роля в нервните процеси, които обуславят разнообразните симптоми при тиреотоксикоза играе симпатиконеврозата. Установено е, че междинния мозък играе важна роля в обменните процеси. Болестните промени в нервните центрове на междинния мозък вероятно са една от причините за възникването на Базедовата болест.

Друга самостоятелна теория, стараеща се да обясни причините за Базедовата болест е хипофизарната теория. Според авторите на тази теория причините за възникване на Базедова болест са предшестващи заболявания на хипофизата. Патологията в тази област от един или друг характер довежда до усилено продуциране на тиреотропен хормон. Този хормон усилва функцията на щитовидната жлеза и довежда до засилена продукция на тироксин. Доказателства на привържениците на хипофизарната теория се намират също в някои експериментални наблюдения. Хайнеман е инжектирал тиреотропен хормон в перитонеалната празнина на морски свинчета и наблюдавал развитието на картина, твърде близка до тази на тиреотоксикозата. Към 21–я ден той установил екзофталм (изпъкване на очите) при морските свинчета, а накрая на 4-тата  седмица щитовидната жлеза нарастнала до степен да се открива с палпация. Микроскопското изследване на щитовидната жлеза след този период дава промени, твърде близки до тези у хора, заболели от тиреотоксикоза.

Спорна остава генезата на тиреотоксикозата и теорията за дисфункцията на другите жлези с вътрешна секреция. Брайтман смята за доказано, че намалената функция на яйчниците има отношение към причините за възникване на Базедова болест. Доказателство за своите твърдения той вижда в обстоятелството, че след овариектомия (оперативно отстраняване на яйчниците) при някои пациентки се развива тиреотоксикоза. Брайтман обаче не отчита обстоятелството, че оперативната интервенция върху пациентката и по–специално овариектомията неминуемо оказват психично въздействие. Тези манипулации представляват особен вид психическа травма, която се възприема различно от отделните пациенти, съобразно техния тип нервна система. Също така трябва да се допуска, че операцията, като вмешателство в организма и нарушаващо корелацията върху известен период от време върху различните органи и системи може да подтикне към изява на латентно съществуващи промени в щитовидната жлеза.

Съществува и тимогенна теория като причина за възникване на Базедовата болест. При редица болни с тиреотоксикоза е установен дълго персистиращ тимус и тимолимфатично състояние, без обаче да може да се докаже, че персистиращият дълго време тимус е основата, върху която се развива тиреотоксикозата. Без съмнение е обстоятелството, че нарушаване на функцията на една от ендокринните жлези води след себе си нарушение на корелацията на цялата ендокринна система и това в по–малка или по–голяма степен се отразява и върху функцията на щитовидната жлеза.

Прочетете още за Базедовата болест:

[highlight] Базедова болест (Тиреотоксикоза) – симптоми и признаци [/highlight]

– [highlight] Базедова болест (Тиреотоксикоза) – лечение [/highlight]

– [highlight] Базедова болест (Тиреотоксикоза) – причини за възникване [/highlight]

[highlight] Базедова болест (Тиреотоксикоза) – видове и форми [/highlight]