Алцхаймер – лечение, симптоми и причини

Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е била открита в самото начало на 20 век. Д-р Алойс Алцхаймер първи описва заболяването при 55 годишна жена, с бързо развило се старческо слабоумие, която умира няколко години след началото на симптоматиката. Особеното при тази жена било, че нейната възраст въобще не съответствала на нивото на снижаване на интелекта. Настъпването на старческо слабоумие по това време било  характерен симптом за хора в напреднала възраст.

По-късно болестта на Алцхаймер била наречена „Болест на века”, а през последните няколко десетилетия излязоха многобройни данни за нейното широко разпространение. Смята се, че над 1 000 000 американци страдат от това заболяване. На практика това са повече от половината от всички пациенти в САЩ, имащи симптоми на старческа деменция.

Причини за Алцхаймер

Генетична теория

В 5-10% от случаите на Алцхаймер е установено автозомно-доминантно предаване на болестта. Открита е също връзка на заболяването с болестта на Даун, с наличен общ генетичен дефект в хромозома 21. В същата тази хромозома се кодира синтезата на [highlight] амилоидния протеин [/highlight] в нервната система, супероксидната дисмутаза и интерферона, а те пък имат отношение към остаряването.

Токсична теория

В мозъците на пациенти, страдащи от Алцхаймер са открити високи концентрации на алуминий. Това е дало основание да се смята, че алуминиеви йони от домакинските съдове, металните кутии за бира и безалкохолни напитки, готварското алуминиево фолио, постъпват в организма, натрупват се в мозъка и го увреждат.

[notification type=“notification_info“ ]За друго често хронично отравяне с тежки метали прочети Троянските коне.[/notification]

Вирусна теория

Обсъжда се инфекция с „бавен” вирус, чийто инкубационен период продължава десетилетия. Вирусът би могъл да стои години наред в латентно, дремещо състояние и в определен момент да се активизира и да започни директно увреждане  на невроните в главния мозък.

[notification type=“notification_info“ ]По подобен механизъм се развива болестта Куру при канибалите от Папуа Нова Гвинея.[/notification]

Имунна теория

Обсъжда възможността за образуване на автоантитела срещу мозъчната тъкан.

Биохимична теория

При пациенти с болестта на Алцхаймер е установено ниско ниво на медиатора ацетилхолин, което се смята, че се дължи на късна изява на биохимичен дефект в мозъчните ензимни системи. Редукцията на ацетилхолина е най-изявена в мозъчната кора, хипокампа и амигдалоидното ядро. Наблюдава се и загуба на неврони в базалните ядра, които са основен източник на ацетилхолин за неокортекса.

Симптоми на старческо слабоумие, които се срещат и при болестта на Алцхаймер

  • Загуба на умения (четене, писане, пресмятане)
  • Забравяне на факти и дати от ежедневието и миналото
  • Объркване и дезориентация
  • Разсеяност и невъзможност за съсредоточаване
  • Снижаване на интелекта
  • Лесна раздразнителност
  • Периоди на загуба и възстановяване на ясното съзнание (в началните стадии)

Алцхаймер превръща пациентите в безпомощни безмозъчни същества със здраво тяло. Това заболяване безмилостно унищожава и социалния статус на хората, преобръщайки из основи живота на цялото им семейство и кръга от приятели.

Промени в мозъка при Алцхаймер

АлцхаймерМозъкът на пациентите е силно намален по размери (екстремна атрофия). Мозъчните гънки са стеснени и снижени, а браздите между тях – относително разширени. Тази промяна е дифузна, но е по-силно изразена в челните, темпоралните и париеталните дялове на голямомозъчните хемисфери. Микроскопски се установява загуба до 35-40% от невроните в кората на мозъка. Откриват се също и характерни дегенеративни промени в мозъчното вещество. Те включват огнищно отлагане на амилоид и формиране около него на т.нар. неврофибрилни възли, невритни (сенилни) плаки, грануло-вакуолна дегенерация и Телца на Хирано.

Лечение на Алцхаймер

След откриване на заболяването първоначалните опити за лечение на Алцхаймер са били с използването на транквиланти и седативни средства. Тези медикаменти имат по-скоро ефект върху симптомите на заболяването, отколкото да са в състояние да повлияват неговото развитие. Намаленото количество на медиатора ацетилхолин при пациенти с Алцхаймер дава основание на много изследователи да мислят, че възстановяването на биохимичния баланс в мозъка чрез прием на определени  храни ще доведе до спиране и дори обратно развитие на заболяването. Големи надежди в това отношение се възлагат на [highlight] синьо зелените водорасли [/highlight] .