риносклером

Риносклером

Риносклером

Риносклером с „типична” и рядко срещана локализация Илия Биволарски, Д. Диков, В. Беловеждов, С. Димитров, С. Пейчева, М. Трифонов Катедра по Обща и клинична патология, Катедра по лицево-челюстна хирургия, Медицински Университет – Пловдив Риносклеромът е описан за първи път от ...

Прочети още