мозъчни-тумори

Мозъчни тумори

Мозъчни тумори

Честота и раз­п­рос­т­ра­не­ние Заболеваемостта от пър­вич­ни мозъчни ту­мо­ри (на цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма – ЦНС) за раз­лич­ни­те стра­ни на зем­но­то къл­бо ва­ри­ра от 4,2 на сто хи­ля­ди на­се­ле­ние до 12,6 на сто хи­ля­ди на­се­ле­ние. Заболеваемостта от пър­вич­ни­те ту­мо­ри на гръб­нач­ния мо­зък ...

Прочети още