медитация

Техники за медитация

Техники за медитация

Преди да опишем различни техники на медитация, първо ще обсъдим какво представлява медитацията. Медитацията е процес на привеждане на ума в спокойно, безмисловно състояние. Медитацията е начинът за изява на скритите таланти и пълното разгръщане възможностите на човешкият мозък. Практикуващият ...

Прочети още