Базедова болест

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – лечение

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – лечение

Лечението на Базедовата болест е задача, която изисква намеса и контрол от специалист – ендокринолог. То трябва да започне още от началото на заболяването, да не се изчакват месеци и години, тъй като с минаване на времето настъпват морфологични промени ...

Прочети още

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – причини за възникване

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – причини за възникване

Днес се приемат два основни фактора, имащи отношение към причините за възникване на Базедовата болест. Единият от тях е предразположението към това заболяване, а втория – наличието на външни причини. Предразполагащите моменти или конституционалните особености на организма, които създават предпоставка ...

Прочети още

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – видове и форми

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – видове и форми

Базедовата болест (тиреотоксикоза) е сравнително често срещано заболяване, чиято диагноза се поставя сравнително лесно поради типичните симптоми и промени в хормоналните нива при това заболяване. Доказано е, че психичната травма е най-важния фактор, който в 80–85% от случаите се среща ...

Прочети още

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – симптоми и признаци

Базедова болест (Тиреотоксикоза) – симптоми и признаци

Тиреотоксикозата като самостоятелно заболяване е била известна на лекарите още през 17 и 18 век. През 1840 г. немският лекар Karl Basedow (1799-1854 г.) в качеството си на окръжен лекар в Мерзебург описва три кардинални признака на тиреотоксикозата: гуша (уголемяване ...

Прочети още