Язва – симптоми, диета и лечение

Причини за язва на стомаха и дванадесетопръстника

  • Нарушаване на хармонията между секрецията и мотилитета
  • Пептична теория – от висока киселинност на стомашния сок
  • Възпаление, причинено от Хеликобактер пилори
  • Смущение в кръвообращението
  • Неврогенна теория – по-често се засягат нервни хора и големи пушачи!
  • Мъжете се засягат 10 пъти по-често, отколкото жените

Симптоми при язва на стомаха и дванадесетопръстника

  • Чувство на натиск и пълнота в горния етаж на корема
  • Периодична болка в ранна пролет или късна есен
  • Чести оригвания
  • Киселини
  • Болки на гладно
  • Повръщане

Симптоми при усложнения на язва на стомаха и дванадесетопръстникаОстри язви на стомаха

Стомашна перфорация (пробив на стомашната стена)

  • Може да липсват предшестващи оплаквания
  • Внезапна, кинжална болка в горната част на корема, която се разпространява в целия корем
  • Студена пот
  • Неспокойствие
  • Гадене
  • Нормална или субфебрилна температура
  • Обикновено операцията в първите 6 h води до оздравя­ване!

Пенетрация (проникване в съседни органи)

  • Постоянна болка
  • Местно втвърдяване на коремната стена (дефанс)
  • Пациентът се насочва към болница за операция поради опасност от перфорация!

Кръвоизлив от дъното на язвата

  • Повръщане на тъмночервено или кафе­никаво стомашно съдържимо със или без хранителни остатъ­ци – хематемеза
  • Катраненочерни изпражнения – мелена
  • Хронична следкръвоизливна анемия или хеморагичен шок
  • Лечението на шока трябва да започне веднага!

Пилорна стеноза (стеснение на изхода на стомаха)

  • Повръщане на всички храни при пълна стеноза
  • Повръщане на част от приетата храна при частична стеноза
  • Ексикация

Злокачествено израждане на язва

  • Рак на стомаха не е рядко усложнение при голяма сто­машна язва
  • При дуоденална язва не се среща

Лечение на язва

При прясна язва се провежда медикаментозно лечение. По възможност то трябва да се провежда в болница. Показания за операция има, когато след 8 седмици острата язва не е заздравяла. В тези случаи, както и при усложнения като перфорация, пенетрация, кръвоизлив, съмнение за тумор, могат да се предприемат резекция на стомаха, ваготомия, изкуствено храненеХронична язва.

Внимание!

  • Пациентът със стомашна операция не е „стомашен инвалид“, а оздравял!
  • Над 80 % от всички язвено болни нямат никакви оплаквания след операция
  • За повечето пациенти дори не е необходима строга диета

Диета при язва след операция на стомаха

  • Резецираният стомах не може да разгради целу­лозата на портокала
  • Бързото ядене на лошо сдъвкани портокали при стомашно резицирани води до „пор­токалов илеус“
  • Най-добре е да има пет малки храненета дневно
  • Бавно и добро дъвкане на храната
  • Не бива да се консумира пресен хляб
  • Най-добре се понася ръжен хляб
  • Избягване на много мазни и сладки храни
  • Избягване на бобовите расте­ния
  • Прекратяване на пушенето и употребата на концентри­ран алкохол!

 

Прочети още за язва на стомаха и дванадесетопръстника


Сходно