Туберкулоза – лечение и симптоми

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което може да се развие във всички органи и системи на човешкия организъм. Най-честа локализация е дихателната система. В последните години заболяването взема застрашителни размери. За пет години броят на заболелите у нас се е увеличил тройно. Всяка година се регистрират около 4000 нови случая. В слаборазвиващите се страни туберкулозата става причина за смъртта на 3 милиона души годишно и представлява едно от най-често срещаните инфекциозни заболявания. През 1993 година Световната здравна организация обяви глобално бедствено положение по отношение на това заболяване!

Причинител

Причинителят на болестта е така нареченият бактерий на Кох (Mycobacterium tuberculosis), който представлява неподвижна пръчица с бавно размножаване. Той има 4 патогенни типа (човешки, говежди, птичи, миши), от които човешският е основен причинител на заболяването. Благодарение на т.нар. восъчен щит в своята обвивка, туберкулозните бактерии притежават голяма киселинна устойчивост, което дълго ги задържа живи в цитоплазмата на фагоцитите, а това пък ги предпазва от действието на антителата. В миналото говеждият тип е причинявал шийно-жлезната и чревно-перитонеалната форма на заболяването. Сега поради добрия ветеринарно – санитарен контрол над кравите и пастьоризирането на млякото, говеждият тип играе незначителна роля.

Заразяване

Туберкулозата е капкова инфекция. Предава се от човек на човек. Дихателните пътища представляват най-важната входна врата при заразяване. Заразяването от туберкулоза може да стане и при консумация на прясно мляко от болни крави и негови субпродукти – прясно сирене, извара, масло.

[notification type=“notification_info“ ]Прясното мляко, дори пастьоризиранoто, трябва да се вари минимум 5 минути, за да се обезбацили![/notification]

Предразполагащи фактори

Това са непълноценното хранене, стресът, преумората, злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето.

Болни със захарен диабет, морбили, коклюш, стомашно чревни заболявания, състояния след резекция на стомаха, лекувани продължително време с кортикостероиди, провеждащи химио- и лъчелечение поради злокачествени тумори (лимфоми и левкози), приемането на наркотици (особено кокаин)

Алкохолиците, заболели от туберкулоза, стават непрекъснат източник на инфекция и при тях заболяването има неблагоприятна прогноза!

[notification type=“notification_info“ ]Повече за това пристрастяване можете да научите от статията „Алкохолизъм”.[/notification]

Рискови фактори

Най-засташени от заразяване и заболяване са контактните, т.е. живеещите и работещи в едно помещение с болни хора.

[notification type=“notification_warning“ ]Не всеки контактен се разболява![/notification]

От туберкулоза  боледуват лица с потисната имунна система!

Рискови групи са болните от СПИН, наркоманите, възрастните хора и социално слабите (заради недоимъчното хранене)!

[notification type=“notification_info“ ]Кои са симптомите на най-често срещаното придобито състояние на имунен дефицит, прочетете в статията „СПИН“.[/notification] 

[notification type=“notification_warning“ ]Инфектирането с туберкулозния бактерии води развитие на заболяване само тогава, когато броят и вирулентността на бактериите са големи и/или устойчивостта на организма е понижена![/notification]

Важно!

 • При здрава имунна система от туберкулоза заболяват само 3% от инфектираните.
 • При СПИН рискът от развитие на туберкулоза е 10% годишно.
 • СПИН и туберкулоза са два потециално смъртоносни партньора.
 • Ако към тях се добави и употребата на наркотици (алкохолизъм или бедност), прогнозата става крайно лоша!
 • Следователно, бедността не е само социален статус! Бедността е болест и към социално слабите следва да се полагат по-големи грижи!

Морфологични промени в тъканитеТуберкулоза

В началото на мястото на попадането на причинителя се развива остра възпалителна реакция от неутрофилни левкоцити. По-късно се формира специфично грануломатозно възпаление. Грануломът се нарича туберкул и е изграден от:

1. Централна казеозна некроза

2. Вал от епителоидни клетки

3. Гигантски многоядрени клетки на Лангханс

4. Т – лимфоцити

[notification type=“notification_info“ ]Повече за грануломатозното възпаление можете да научите от статията „Грануломи”.[/notification]

Форми на туберкулозата

Първична туберкулоза

Развива се от 5-6 седмици от първата среща на човек с туберкулозната инфекция. Морфологично и клинично се проявява с развитието на първичен туберкулозен комплекс:

1. Първичен афект (представлява огнище с големина на лещено или грахово зърно), микроскопски представено от казеозна Туберкулоза 2некроза.

2. Туберкулозен лимфангит (възпаление на лимфните пътища под формата на пътечка от туберкули).

3. Туберкулозен лимфаденит (възпаление на лимфните възли).

Първичният туберкулозен комплекс обикновено протича безсимптомно и в около половината случаи остава единствената проява на заболяването.

Локализира се най-често в:

– Белите дробове (91-93%)

– Червата (1-7%)

– Много рядко в сливиците, кожата (1%)

Клиника

Незадължителни симптоми на първичната туберкулоза са: обща отпадналост, лесна умора, загуба на апетит, обилни нощни изпотявания,  поддържане на субфебрилна температура (37-37,50С) и нодозна еритема – синьо-червени болезнени петна, обикновено по предната повърхност на подбедриците.

След 2 – 8 седмици настъпва оздравяване – огнище (комплекс) на Гон, което рентгенологично се представя като плътна калцифицирана сянка.

За останалите форми на туберкулоза виж приложените схеми!

[notification type=“notification_info“ ]За особеностите на туберкулозния менингит можете да прочетете в статията „Менингити и енцефалити”.[/notification]

Други симптоми при туберкулоза

Туберкулоза Характерна е продължителната кашлица, в началото суха, дразнеща, предимно през нощта. По-късно се наблюдава отдяляне на различни по вид и количество храчки. Задух, болки в гръдния кош

Важно!

Кръвохраченето е белег за напреднала форма на белодробна туберкулоза или за рак на белия дроб!

Внимание!

 • Симптоматиката при туберкулоза е нехарактерна!
 • Погрешните диагнози са чести!
 • Най-важното нещо е да се мисли за туберкулоза!
 • В 10% от случаите липсват каквито и да било оплаквания!

Диагноза

 • Туберкулинов тест
 • Най-чувствителен е вътрекожния тест на Манту.
 • Вътрекожно по предмишницата се инжектират 0,10 мл туберкулин с желаната концентрация. Отчитането се извършва след 72 часа. Ако на мястото на инжекцията се опипва втвърдяване с диаметър по-голям от 6 мм, това се приема за положителен резултат. Самостоятелно зачервяване на кожата се преценява като отрицателен резултат.

 Изключения:

 • Пресни случаи на заболяване през първите 8 седмици
 • Свръхостро протичащи форми на туберкулоза
 • Вроден или придобит имунен дефицит (СПИН)
 • Имуносупресивно лечение
 • Болест на Ходжкин или неходжкинови лимфоми
 • Саркоидоза
 • След вирусни инфекции (морбили, варицела) и имунизации (морбили, заушка)

Профилактика и лечение:

 • Активно имунизиране с БЦЖ ваксина.Туберкулоза
 • Забранява се употребата на алкохол и цигари
 • Противокашлични медикаменти; средства,втечняващи бронхиалния секрет и подпомагащи отхрачването.
 • Активно болните и бацилоносителите подлежат на задължително лечение и внимателна изолация!
 • Лечението се провежда в специализирано заведение (болница, диспансер) с противотуберкулозни медикаменти.
 • Контактът с болните и с бацилоносителите трябва да се избягва!
 • Преболедувалите подлежат на системен контрол за бацилоносителство!

Прогноза

 • Прогнозата при ранно лечение е добра.
 • При закъсняло лечение, при наличие на каверни тя се влошава.
 • При настъпили усложнения (абсцес, пневмоторакс, фистулизация, емпием и др.)  е неблагоприятна.