Тест „Полова система“

МЪЖКА И ЖЕНСКА ПОЛОВИ СИСТЕМИ

 

1. БАЗАЛНИТЕ МЕМБРАНИ НА ЕНДОМЕТРИАЛНИТЕ ЖЛЕЗИ ЗАПАЗЕНИ ЛИ СА ПРИ ЖЛЕЗИСТАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА МАТОЧНАТА ЛИГАВИЦА

а/ да

б/ не

2. ПРЕКАНЦЕРОЗА ЛИ Е ПСЕВДОЕРОЗИОТО НА ВЛАГАЛИЩНАТА ЧАСТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

а/ да

б/ не

3. ДИСПЛАЗИЯТА НА ВЛАГАЛИЩНАТА ЧАСТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА Е ФОРМА НА ИНВАЗИВЕН КАРЦИНОМ?

а/ да

б/ не

4. КАРЦИНОМЪТ IN SITU НА МАТОЧНАТА ШИЙКА РАЗРУШАВА ЛИ БАЗАЛНАТА МЕМБРАНА?

а/ да

б/ не

5. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРИЕМЕ, ЧЕ НАЙ-ЧЕСТИЯТ ХИСТОЛОГИЧЕН ВИД НА РАКА НА МАТОЧНОТО ТЯЛО Е АДЕНОКАРЦИНОМ?

а/ да

б/ не

6. БЕНИГНЕНАТА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ СВЪРЗАНА ЛИ Е С ХОРМОНАЛЕН ДИСБАЛАНС У МЪЖА?

а/ да

б/ не

7. ЧЕСТОТАТА НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА УВЕЛИЧАВА ЛИ СЕ С НАПРЕДВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА ?

а/ да

б/ не

8. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЕ ЕКЛАМПСИЯ БЕЗ БРЕМЕННОСТ ?

а/ да

б/ не

9. ЗАСЯГАТ ЛИ СЕ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ В МАТКАТА ОТ ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ОСТЪР ЕНДОМЕТРИТ?

а/ да

б/ не

10. ЖЛЕЗИСТАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА МАТОЧНАТА ЛИГАВИЦА СВЪРЗАНА ЛИ Е С ХОРМОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ ?

а/ да

б/ не

11. КАРЦИНОМЪТ НА МАТОЧНОТО ТЯЛО СЕ НАБЛЮДАВА ПО-ЧЕСТО ПРИ МЛАДИ ЖЕНИ.

а/ да

б/ не

 

12. АДЕНОКАРЦИНОМЪТ ЛИ Е ПО-ЧЕСТИЯТ ХИСТОЛОГИЧЕН ВИД КАРЦИНОМ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

а/ да

б/ нe

13. ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИЯТ КАРЦИНОМ Е ПО-ЧЕСТАТА ХИСТОЛОГИЧНА ФОРМА НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА ?

а/ да

б/ не

14. ПРЕКАНЦЕРОЗА ЛИ Е ТЕЖКОСТЕПЕННАТА ДИСПЛАЗИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА?

а/ да

б/ не

15. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ФИБРОАДЕНОМЪТ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА Е ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР?

а/ да

б/ не

16. ЛОБУЛАРНИЯТ И ДУКТАЛНИЯТ КАРЦИНОМИ СА ТУМОРИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА.

а/ да

б/ не

17. МОЖЕ ЛИ ДА ИМА БЕЗСИМПТОМНО ПРОТИЧАНЕ НА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ?

а/ да

б/ не

18. СЕМИНОМЪТ НА ТЕСТИСА СРЕЩА ЛИ СЕ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ?

а/ да

б/ не

19. РАЗРАСТНАЛА ЛИ Е СТРОМАТА НА МАТОЧНАТА ЛИГАВИЦА ПРИ ЖЛЕЗИСТАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ ?

а/ да

б/ не

20. МОЖЕ ЛИ ПРИ ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ САЛПИНГИТ ДА НАСТЪПИ БЕЗПЛОДИЕ ?

а/ да

б/ не

21. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ОТКРИЕ ПРИ МАКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

ИНТРАЕПИТЕЛНАТА ФОРМА НА КАРЦИНОМ /Ca in situ/ НА ВЛАГАЛИЩНАТА ЧАСТ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА ?

а/ да

б/ не

22. ПРЕКАНЦЕРОЗА ЛИ Е ЖЛЕЗИСТАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА МАТОЧНОТО ТЯЛО?

а/ да

б/ не

 

23. В ЕЖЕДНЕВНАТА УРОЛОГИЧНА ПРАКТИКА БЕНИГНЕНАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА СЕ НАРИЧА ПРОСТАТЕН АДЕНОМ. ТОВА ПРАВИЛНО ЛИ Е ?

а/ да

б/ не

24. СВЪРЗАН ЛИ Е СЕМИНОМЪТ НА ТЕСТИСА С ХОРМОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ?

а/ да

б/ не

25. ЕПИДИДИМЪТ Е ТУМОР НА ЕПЕНДИМНИТЕ КЛЕТКИ НА МОЗЪЧНИТЕ СТОМАХЧЕТА.ТОВА ПРАВИЛНО ЛИ Е ?

а/ да

б/ не

26. ТЕСТИКУЛАРНИТЕ ТЕРАТОМИ СА ПРЕДИМНО ЕМБРИОНАЛНИ /НЕЗРЕЛИ/ ТЕРАТОМИ ?

а/ да

б/ не

27. Развива ли се простатна хиперплазия в детската възраст?

а/ да

б/ не

28. Може ли ектопията на маточната шийка да бъде вродено състояние?

а/ да

б/ не

29. Има ли прорастване на епителни клетки в дълбочина при дисплазия на цервикалния епител?

а/ да

б/ не

30. Може ли да се разпознае макроскопски епителната дисплазия?

а/ да

б/ не

31. Увеличава ли се обемът на матката при ендометрит?

а/ да

б/ не

32. Могат ли кистаденомите на яйчника да имат хормонална активност?

а/ да

б/ не

33. Могат ли да малигнизират папиларните, серозни кистаденоми на яйчника?

а/ да

б/ не

34. Влияе ли се фиброзно-кистичната мастопатия от хормонални нарушения?

а/ да

б/ не

35. Може ли да се развие фиброаденом у млади жени?

а/ да

б/ не

36. Може ли да бъде износена тубарна бременност?

а/ да

б/ не

37. Може ли жлезисто-мускулната хиперплазия на простатата да премине в аденокарцином?

а/ да

б/ не

38. Може ли жлезистата хиперплазия на ендометриума да е резултат от хормонални нарушения?

а/ да

б/ не

39. Може ли аденокарциномът на ендометриума да е резултат от хормонални нарушения?

а/ да

б/ не

 

40. Могат ли да се развият едновременно множествени миоматозни възли в матката?

а/ да

б/ не

41. Може ли да малигнизира лейомиомът на матката?

а/ да

б/ не

42. Туморни процеси ли са шоколадовите кисти на яйчника?

а/ да

б/ не

43. Развива ли се фиброзно-кистичната мастопатия в напреднала възраст след менопауза?

а/ да

б/ не

44. Преканцерозно състояние ли е фиброзно-кистичната мастопатия?

а/ да

б/ не

45.Преканцерозно състояние ли е фиброаденомът на млечната жлеза?

а/ да

б/ не

46. Може ли гроздовидната бременност да премине в хориокарцином?

а/ да

б/ не

47. КАКЪВ Е НАЙ-ЧЕСТИЯТ ИЗХОД НА ТУБАРНАТА БРЕМЕННОСТ ?

а/ руптура на маточната тръба

б/ вторична перитонеална бременност

в/ износване на бременността с нормално раждане

г/ развитие на литопедион или фетус пиперацеус

 

48. КАКВА Е ХИСТОЛОГИЧНАТА КАРТИНА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЮРЕТАЖЕН МАТЕРИАЛ ПРИ РАНЕН АБОРТ ?

а/ възпалителни изменения в маточната лигавица

б/ кръв, хориални въси,децидуални промени в

лигавицата

в/ кръв с децидуални промени в лигавицата без

хориални въси

г/ маточна лигавица в стадий на пролиферация

 

49. КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ ИМА ВРЪЗКА С УРОЕПИТЕЛА ?

а/ туморът на Бренер

б/ аренобластом

в/ муцинозен кистаденом

г/ серозен кистаденом

 

50. ПОСОЧЕТЕ КЪМ КОЯ ГРУПА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТНАСЯМЕ ДИСПЛАЗИЯТА

а/ преканцерози

б/ CIN

в/ инвазивни тумори

г/ възпалителни заболявания

 

51. ПОСОЧЕТЕ КОИ ЛОБОВЕ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА СЕ ЗАСЯГАТ НАЙ-ЧЕСТО ПРИ ПРОСТАТНАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ

а/ задният

б/ средният

в/ страничният

г/ периуретралният

52. МОЖЕ ЛИ ПРИ МЪЖ ДА СЕ ПОЗИТИВИРА ПРОБАТА ЗА БРЕМЕННОСТ ?

а/ при гинекомастия

б/ при семином

в/ хориокарцином

г/ тератом

 

53. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АБОРТЪТ?

а/ възпалително заболяване

б/ спонтанно прекъсване на бременността

в/ изкуствено прекъсване на бременността

г/ тумор

 

54. НА КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МЕСТА МОЖЕ ДА СЕ ОТКРИЕ ЛЕЙОМИОМ?

а/ субмукозно в матката

б/ субсерозно в матката

в/ интрамурално в матката

г/ дисеминирано по перитонеума, но рядко

 

55. КОИ ТУМОРИ НА МАТКАТА ОТНАСЯМЕ КЪМ ГРУПАТА НА ЕПИТЕЛНИТЕ?

а/ аденокарцином

б/ лейомиосарком

в/ миом

г/ папилом

 

56. КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е ЕНДОМЕТРИТЪТ?

а/ остро възпаление на маточната лигавица

б/ хронично възпаление на маточната лигавица

в/ дисхормонално заболяване

г/ тумор

 

57. КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е STRUMA OVARII?

а/ възпаление

б/ дисхормонално състояние

в/ тератом на яйчника

г/ герминативноклетъчен тумор

 

58. ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИЯТ КАРЦИНОМ Е НАЙ-ЧЕСТ ПРИ:

а/ маточното тяло

б/ яйчниците

в/ маточни тръби

г/ маточна шийка

59. ИЗБРОЙТЕ НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ТЕСТИСИТЕ :

а/ семином

б/ тератокарцином

в/ ембрионален карцином

г/ тератом

 

60. НАЙ-ЧЕСТАТА ФОРМА НА ИЗВЪНМАТОЧНА БРЕМЕННОСТ Е :

а/ тубарна

б/ перитонеална

в/ във влагалището

г/ яйчникова

 

61. КАКВА Е КОНСИСТЕНЦИЯТА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА ПРИ КАРЦИНОМ ?

а/ подчертано плътна

б/ плътна

в/ меко-еластична

г/ желеподобна

 

62. КАКВА Е КОНСИСТЕНЦИЯТА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА ПРИ БЕНИГНЕНАТА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ ?

а/ подчертано плътна

б/ плътна

в/ меко-еластична

г/ желеподобна

 

63. ФИБРОАДЕНОМЪТ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЕ РАЗВИВА В :

а/ едната гърда като плътен солиден възел

б/ в едната гърда като киста

в/ в двете гърди;

г/ най-често в горния външен квадрант

 

64. В КОЯ ВЪЗРАСТ У ЖЕНАТА СЕ НАБЛЮДАВА НАЙ-ЧЕСТО ФИБРОЗНО КИСТОЗНАТА МАСТОПАТИЯ ?

а/ 10 – 15 години;

б/ 15 – 20 години;

в/ 25 – 40 години;

г/ 40 – 50 години;

 

65. КАКВИ ФОРМИ ИМА ДУКТАЛНИЯТ ИНВАЗИВЕН КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ?

а/ медуларен

б/ желатинозен

в/ скирозен

г/ болест на PAGET / Пейджет/

 

66. ОРХИТ Е :

а/ възпаление на епидидима

б/ възпаление на семенните мехурчета

в/ възпаление на тестиса

г/ възпаление на дуктус деференс

 

67. ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЕПИТЕЛНИ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ СА :

а/ гранулозоклетъчен тумор

б/ серозен кистаденом

в/ тумор на Бренер

г/ муцинозен кистаденом

 

68. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ДИСХОРМОНАЛНИТЕ ?

а/ салпингит

б/ жлезиста хиперплазия на ендометриума

в/ псевдоерозио

г/ ендометрит

 

69. КОИ ТУМОРИ НА МАТКАТА СА ОТ МЕЗЕНХИМЕН ПРОИЗХОД ?

а/ лейомиом

б/ карцином

в/ хемангиом

г/ аденом

 

70. СЕРОЗНИТЕ КИСТАДЕНОМИ СА ЯЙЧНИКОВИ ТУМОРИ, КОИТО ОТНАСЯМЕ КЪМ:

а/ епителните тумори

б/ тумори от половите върви

в/ метастатични тумори

г/ мезенхимни тумори

 

71. КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е ХОНРИОКАРЦИНОМЪТ?

а/ трофобластен злокачествен тумор

б/ доброкачествен тумор

в/ възпалително заболяване

г/ преканцероза

 

72. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ОТНАСЯМЕ КЪМ ТРОФОБЛАСТНАТА БОЛЕСТ ?

а/ гроздовидна бременност

б/ деструираща мола

в/ хориокарцином

г/ аборт

 

73. КЪМ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТНАСЯМЕ ФИБРОАДЕНОМЪТ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА?

а/ възпалителни заболявания

б/ доброкачествени тумори

в/ злокачествени тумори

г/ дисхормонално заболяване

 

74. КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е ЖЛЕЗИСТО-КИСТИЧНАТА МАСТОПАТИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА?

а/ възпалително

б/ тумор

в/ дисхормонално

г/ преканцероза

 

75. ГИНЕКОМАСТИЯТА Е ЗАБОЛЯВАНЕ НА ?

а/ млечната жлеза

б/ яйчниците

в/ млечната жлеза при мъжете

г/ матката

 

76. ОТ КОИ СТРУКТУРИ ПРОИЗХОЖДА СЕМИНОМЪТ НА ТЕСТИСА ?

а/ от интерстициалните клетки

б/ от епитела на семенните каналчета

в/ от ендотела на кръвоносните съдове

г/ от зрелите сперматозоиди

 

77. ПОСОЧЕТЕ КАКЪВ Е ПО ХАРАКТЕР ПАТОЛОГИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ БЕНИГНЕНАТА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ ?

а/ възпалителен

б/ хиперпластичен

в/ туморен

г/ съдово-циркулаторен

 

78. БЕНИГНЕНАТА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ СЕ НАБЛЮДАВА:

а/ в детска възраст

б/ в юношеска възраст

в/ в зряла възраст / 20 – 50 години /

г/ над 60 години

 

79. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ПРИ БЕНИГНЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ?

а/ малформации на пикочните пътища

б/ възпаление на пикочните пътища

в/ хидронефроза и хидроуретер

г/ хипертрофия на пикочния мехур

 

80. КОИ СА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИЦИТЕ ?

а/ епителните

б/ от половите върви

в/ метастатичните

г/ свързаните с уроепитела

 

81. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СТРУКТУРИ РАЗРАСТВАТ ПРИ БЕНИГНЕНАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА?

а/ кръвоносни съдове

б/ жлези

в/ гладко-мускулна строма

г/ едновременно жлези и гладко- мускулна строма

 

82. ПО КАКЪВ ПЪТ НАЙ-ЧЕСТО МЕТАСТАЗИРАТ ТУМОРИТЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА?

а/ хематогенен

б/ каналикуларен

в/ лимфогенен

г/ по съседство

 

83. ПОСОЧЕТЕ НЕТУМОРНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ ?

а/ фоликуларни кисти

б/ серозен кистаденом

в/ киста на корпус лутеум

г/ муцинозен аденокарцином

 

84. ПРИ ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ В КРЪВТА НА БОЛНИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ?

а/ киселата фосфатаза

б/ алкалната фосфатаза

в/ хорионгонадотропинът

г/ простатният специфичен антиген /PSA/

 

85. В КОЯ ВЪЗРАСТ НАЙ-ЧЕСТО СЕ РАЗВИВАТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ТЕСТИСА?

а/ между 3-то и 5-то десетилетие

б/ между 1-2-то десетилетие

в/ в ранна детска възраст

г/ над 70 години

 

86. КАКЪВ ХИСТОЛОГИЧЕН ТИП Е КАРЦИНОМЪТ НА ПРОСТАТАТА ?

а/ аденокарцином

б/ плоскоклетъчен

в/ хориокарцином

г/ кистаденокарцином

 

87. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ НА МАТКАТА СА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ

а/ аденом

б/ миом

в/ аденокарцином

г/ фибром

 

88. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ СА НЕТУМОРНИ:

а/ шоколадови /ендометриални / кисти

б/ дермоидни кисти

в/ фоликуларни кисти

г/ лутеинови кисти

 

89. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ФАКТОРИ ПРИЧИНЯВАТ РАЗВИТИЕТО НА ЖЛЕЗИСТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ЕНДОМЕТРИУМА:

а/ персистиране на Граафови фоликули

б/ хематогенни инфекции

в/ фоликуларни кисти

г/ функциониращи гранулозо и тека-клетъчни тумори на яйч         ниците

90. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СА НАЛИЦЕ ПРИ

АДЕНОКАРЦИНОМ НА ЕНДОМЕТРИУМА:

а/пролиферация на атипични ендометриалните жлези;

б/ епителът, тапициращ жлезите е атипичен, многореден, на места с разположени на различна височина ядра, много неправилни митози

в/ жлезите са допрени „гръб до гръб”

г/ базалната мембрана е нарушена

 

91. В КОЙ КВАДРАНТ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА НАЙ-ЧЕСТО СЕ ЛОКАЛИЗИРА ФИБРОАДЕНОМЪТ:

а/ горният външен

б/ горният вътрешен

в/ долният външен

г/ долният вътрешен

 

92. КОИ ТУМОРИ НА МАТКАТА СА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ?

а/ аденом

б/ карцином

в/ миома

г/ лейомиосаркома

 

93. ВЪТРЕШНАТА ЕНДОМЕТРИОЗА СЕ СРЕЩА В :

а/ миометриума на матката

б/ яйчници

в/ маточни тръби

г/ маточни връзки

 

94. КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАТ ВЪЗПАЛИТЕЛНА ГЕНЕЗА ?

а/ миома

б/ псевдоерозио

в/ ендометрит

г/ ендометриоза

 

95. ПОСОЧЕТЕ КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИТЕ ФОРМИ НА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ

а/ манифестен

б/ окултен

в/ латентен

г/ язвен

 

96. В КОЙ ТЕСТИС СЕ РАЗВИВА НАЙ-ЧЕСТО СЕМИНОМЪТ ?

а/ десен

б/ ляв

в/ по равно и в двата тестиса

г/ в придатъка на тестиса

 

97. НАМАЛЕНАТА СЕКРЕЦИЯ НА КОИ ХОРМОНИ ОБУСЛАВЯ БЕНИГНЕНАТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА ?

а/ андрогени

б/ естрогени

в/ соматотропен хормон

г/ нито един от изброените

 

98. КОЙ Е НАЙ-ЧЕСТИЯТ ХИСТОЛОГИЧЕН ВАРИАНТ НА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА?

а/ плоскоклетъчен карцином

б/ аденосквамозен

в/ аденокарцином

г/ трите варианта

 

99. КЪДЕ МЕТАСТАЗИРА НАЙ-ЧЕСТО ПО КРЪВЕН ПЪТ ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ

а/ черен дроб

б/ мозък

в/ бял дроб

г/ кости

100. ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИЯТ КАРЦИНОМ Е НАЙ-ЧЕСТ В:

а/ маточно тяло

б/ яйчници

в/ маточни тръби

г/ маточна шийка

 

101. ПОСОЧЕТЕ КОЯ Е ПРИЧИНАТА ПРИ СКИРОЗЕН КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА, КОЖАТА ДА ПРИДОБИВА ХАРАКТЕРЕН ВИД НА „ПОРТОКАЛОВА КОРА“?

а/ преобладаването на паренхима

б/ преобладаването на стромата

в/ възпалителен процес на кожата

г/ инфилтрация на карцинома в кожата

 

102. КОИ МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА?

а/ едролобулирана срезна повърхност

б/ дребнолобулирана срезна повърхност

в/ добре оформена капсула

г/ срастване с околните тъкани

 

103. КАКЪВ ХАРАКТЕР ИМАТ КОСТНИТЕ МЕТАСТАЗИ ПРИ ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ?

а/ остеопластични

б/ остеолитични

в/ остеосклеротични

г/ кистични

 

104. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА ОТ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ХАРАКТЕР?

а/ истинско ерозио

б/ ектопия на маточната шийка

в/ ендоцервицит

г/ жлезиста хиперплазия на маточната лигавица

 

105. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ЖЛЕЗИСТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА МАТОЧНАТА ЛИГАВИЦА?

а/ хиперплазия на ендометриални жлези

б/ епителни клетки с изразен атипизъм

в/ обилна, оточна строма

г/ базалните мембрани са запазени

 

106. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ЕПИТЕЛНАТА ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА?

а/ нарушен клетъчен поларитет

б/ инфилтрация от атипични клетки под базалната мембрана

в/ запазена базална мембрана

г/ митози в повърхностния епител

107. ХАРАКТЕРНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ НА ЛЕЙОМИОМА СА:

а/ клетките са с удължена форма и с пръчковидни

ядра

б/ клетките са с удължена форма и с вретено

видни ядра

в/ гнезден строеж

г/ снопчест строеж

 

108. АДЕНОКАРЦИНОМЪТ НА ЕНДОМЕТРИУМА ИМА СЛЕДНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

а/ жлезите са правилни, добре окръглени с

удължена форма

б/ епителът е многослоен с изразен ядрен

атипизъм

в/ жлезите са разположени ”гръб до гръб”

г/ базалните мембрани са запазени, задебелени и

хомогенни

 

109. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ?

а/ фиброаденом

б/ лобуларен карцином

в/ интрадуктален карцином

г/ филоиден цистосарком

 

110. КОИ ХОРМОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ ВОДЯТ ДО ФИБРОЗНО-КИСТИЧНА МАСТОПАТИЯ?

а/ повишена естрогенна секреция

б/ намалена естрогенна секреция

в/ повишена прогестеронова секреция

г/ намалена прогестеронова секреция

 

111. ФИБРОАДЕНОМЪТ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЕ СРЕЩА В:

а/ средна възраст

б/ напреднала възраст

в/ млада възраст

г/ всяка възраст

 

112. КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУБАРНА БРЕМЕННОСТ?

а/ стеснение на маточите тръби

б/ кръвен застой

в/ срастване и прегъване на маточните тръби

г/ нарушени перисталтични движения

 

113. КОИ СА БЕЛЕЗИТЕ, КОИТО ГОВОРЯТ ЗА АЛЕРГИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕКЛАМПСИЯТА?

а/ фибриноидна некроза на артериите

б/ повишена съдова проницаемост

в/ мозъчен оток

г/ внезапно начало

 

114. КАКЪВ Е ХАРАКТЕРЪТ НА СТРОМАТА ПРИ ХОРИОКАРЦИНОМА?

а/ обилна, с добре изразена стромна реакция

б/ рехава строма, рязко отграничена от

паренхима

в/ липсва строма

г/ оскъдна, хиалинизирана

 

115. ТОРЗИО НА ТЕСТИСА Е:

а/ туморно заболяване

б/ съдово-циркулаторно

в/ възпалително

г/ болест на натрупването

 

116. КОИ МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА КАРЦИНОМА НА ПРОСТАТАТА?

а/ дребнозърнеста срезна повърхност

б/ добре оформена капсула

в/ срастване с околните тъкани

г/ няма оформена капсула

 

117. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА КАРЦИНОМ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА?

а/ инфилтрация от атипични клетки под базалната мембрана на    епитела

б/ запазени базални мембрани

в/ изразен инфилтративен и деструктивен растеж

г/ нарушен поларитет и митози

 

118. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРНИ ПРОЦЕСИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ?

а/ аденом

б/ интрадуктален папилом

в/ цистосаркома филоидес

г/ фиброаденом

 

119. КОЙ Е НАЙ-ЧЕСТИЯТ ИЗХОД ОТ ТУБАРНА БРЕМЕННОСТ?

а/ руптура на маточната тръба

б/ развитие на литопедион

в/ износване на бременността

г/ фетус папирацеус

 

120. ПОСОЧЕТЕ ХИСТОЛОГИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ХОРИАЛНИТЕ ВЪСИ ПРИ ГРОЗДОВИДНА БРЕМЕННОСТ:

а/ големи с оточна строма и облитерирали съдове

б/ огнищна пролиферация на трофобластния епител

в/ намалени размери на въсите и плътна, фиброзна

строма

г/ големи, с оточна строма и дилатирани съдове

121. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ БИОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ НА ХОРИОКАРЦИНОМА

а/ развива се от ембрионални елементи

б/ развива се от трофобластни елементи

в/ метастазира рано

г/ не дава метастази

122. ХИДРОЦЕЛЕ НА ТЕСТИСА Е :

а/ туморно образувание

б/ възпалителен процес

в/ събиране на серозна течност в туника вагиналис

г/ събиране на кръв в туника вагиналис

 

123. ПРИ МЪЖА ХЕМАТОГЕННО ДИСЕМИНИРАНАТА ТУБЕРКУЛОЗА НАЙ-ЧЕСТО ЗАСЯГА:

а/ простатата

б/ тестиса

в/ епидидима

г/ фуникулус сперматикус

 

124. ОТ ТУМОРИТЕ НА ТЕСТИСА В 90% НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ СА :

а/ стромалните тумори

б/ туморите от жълтъчното мехурче

в/ герминативно-клетъчните тумори

г/ тератомите

 

125. Клетките при семинома са :

а/ със силен полиморфизъм

б/ големи, кръгли, еднообразни

в/ с богато съдържание на гликоген

г/ ПАС позитивни

 

126. Фиброзно-кистичната мастопатия морфологично се представя като:

а/ единичен туморен възел

б/ огнищни или дифузни промени в едната гърда

в/ огнищни или дифузни промени в двете гърди

г/ голяма киста субареоларно

 

127. ОСТРИЯТ ГНОЕН МАСТИТ Е ХАРАКТЕРЕН ЗА:

а/ възрастни жени

б/ при намален имунитет

в/ в послеродовия период на лактираща жена

г/ в пубертета

 

128. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СА:

а/ чести бременности

б/ кърмене

в/ ранна бременност

г/ нераждали или с едно дете

129. РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА КАРЦИНОМ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА СА:

а/ чести бременности

б/ инфекция с НРV вирус

в/ инфекция с трихомонас

г/ ранен полов живот

 

130. ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА АБОРТ Е ДОСТАТЪЧНО ХИСТОЛОГИЧНО ДА СЕ НАМЕРЯТ:

а/ реакция на Arias-Stella

б/ децидуа

в/ децидуа и хориални въси

г/ тъкани на плода.

 

131. ПОСОЧЕТЕ ОБЩИТЕ ЧЕРТИ И ЗА ТРИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ:ПРОСТА ЖЛЕЗИСТА ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ЕНДОМЕТРИУМА,ФИБРОЗНОКИСТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ГЪРДАТА И ХИПЕРТРОФИЯТА НА ПРОСТАТАТА:

а/ те са от дисхормонално естество

б/ не водят до тежки усложнения

в/ те са облигатни преканцерози

г/ те са факултативни преканцерози.

 

132. ИЗВЪНМАТОЧНАТА БРЕМЕННОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ:

       а/ вагинална

б/ тубарна

в/ яйчникова

г/ перитонеална.

 

133. MOLA HYDATIDOSA Е:

а/ доброкачествен тумор

б/ плацентарен полип

в/ гроздовидна бременност

г/ факултативна преканцероза.

 

134. ЕНДОМЕТРИОЗАТА Е:

а/ аденомиоза

б/ шоколадова киста в яйчник

в/ причина за стерилитет

г/ причина за извънматочна бременост.

 

135. ПО СНОПЧЕСТИЯ СИ СТРОЕЖ ЛЕЙОМИОМЪТ ХИСТОЛОГИЧНО ПРИЛИЧА НА:

а/ преходно-клетъчен карцином

б/ фибром

в/ базоцелуларен карцином

г/ неврином.

 

136. КРУКЕНБЕРГОВИЯТ ТУМОР Е:

а/ малигнен

б/ яйчникови метастази от слузообразуващи кар-

циноми

в/ граничен тумор на яйчника

г/ скирозен.

 

137. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ ЧЕСТО МЕТАСТАЗИРАТ В КОСТИТЕ ?

а/ липосаркома

б/ остеосаркома

в/ рак на простатата

г/ рак на гърдата.

 

138. КОЙ ТУМОР НЯМА СОБСТВЕНА СТРОМА, А КЛЕТКИТЕ МУ СЕ ИЗХРАНВАТ ОТ КРЪВОИЗЛИВИТЕ, КОИТО ТЕ САМИТЕ ПРЕДИЗВИКВАТ

а/ хориокарцином

б/ дребноклетъчен карцином на белия дроб

в/ папиларен карцином на щитовидната жлеза

г/ малигнен меланом.

 

139. ПРИ ОПИСАНИЕТО НА КОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ТУМОРИ ЗАРАДИ ГЪСТО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ МУ СТРУКТУРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗПОЛЗВА МЕТАФОРАТА „ГРЪБ В ГРЪБ” ?

а/ дребноклетъчен карцином на белия дроб

б/ плоскоклетъчен карцином

в/ базоцелуларен карцином

г/ аденокарцином на ендометриума.

140. ПРИ АУТОПСИЯ,В ДВАТА ЯЙЧНИКА СЕ НАМИРАТ КИСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИЯ С РАЗМЕРИ 5-8 см В ДИАМЕТЪР. ПРИ РАЗРЕЗ ОТ ТЯХ ИЗТИЧА БИСТРА ТЕЧНОСТ. ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА КИСТИТЕ Е ГЛАДКА И ЛЪСКАВА. МИКРОСКОПСКИ ТЯ Е ПОКРИТА С ЕДНОРЕДЕН ЦИЛИНДРИЧЕН ЕПИТЕЛ.

ПОСТАВЕТЕ МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА:

а/ муцинозен кистаденом

б/ серозен кистаденом

в/ кистаденокарцином

г/ шоколадова киста

141. ПРИ МАКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НА ХИРУРГИЧНО ОТСТРАНЕН ТЕСТИС СЕ КОНСТАТИРА ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЕМА МУ. ПРИ РАЗРЕЗ ИМА СИВОБЕЛЕЗНИКАВ ЦВЯТ, ИЗПЪСТРЕН С РАЗ­ЛИЧНИ ПО ФОРМА И ГОЛЕМИНА ЖЪЛТИ И КЪРВАВОЧЕРВЕНИ ПО­ЛЕТА. ПРИ ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ СЕ НАМИРАТ ГЪСТО ПОД­РЕДЕНИ ГНЕЗДА И ПОВЛЕКЛА ОТ СВЕТЛИ,СИЛНО АТИПИЧНИ КЛЕТКИ С МИТОЗИ,КОИТО НАПОМНЯТ СПЕРМАТОГОНИИ, РАЗДЕЛЕНИ ОТ ФИНИ СЪЕДИНИТЕЛНОТЪКАННИ ПОВЛЕКЛА. НА МЕСТА СЕ ВИЖДАТ НЕКРОТИЧНИ ПОЛЕТА И КРЪВОИЗЛИВИ.

ПОСТАВЕТЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА ?

а/ тератом

б/ семином

в/ ембрионален карцином

г/ орхит

142. ПРИ МАКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В ЕДИНИЯ ЯЙЧНИК СЕ НА­МИРА СОЛИДЕН ТУМОРЕН ВЪЗЕЛ С РАЗМЕР 3 СМ В ДИАМЕТЪР И С БЛЕДОЖЪЛТЕНИКАВ ДО ОРАНЖЕВ ЦВЯТ.КОНСИСТЕНЦИЯТА Е ПЛЪТНА. МИКРОСКОПСКИ СЕ ВИЖДАТ ГРАНУЛОЗЕН ТИП КЛЕТКИ, ПОДРЕДЕНИ ВЪВ ВИД НА РОЗЕТКИ С ЦЕНТРАЛЕН ЛУМЕН,КОИТО НАПОДОБЯВАТ ПРИМОРДИАЛНИ ФОЛИКУЛИ. СТРОМАТА Е ОСКЪДНА.ТУК-ТАМ СЕ ВИЖДАТ МАЛКИ КИСТИ.

ПОСТАВЕТЕ МОРФОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА ?

а/ теком;

б/ аренобластом;

в/ тумор на Бренер

г/ гранулозоклетъчен тумор

143. ПРИ ПРЕГЛЕД НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В ГОРНИЯ И ВЪНШЕН КВАДРАНТ СЕ НАМИРА ПЛЪТЕН ВЪЗЕЛ, ДОБРЕ ОГРАНИЧЕН И ПОДВИЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНИТЕ ТЪКАНИ И КОЖАТА. ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛ ОТ ПРОЦЕСА УСТАНОВЯВА ПРОЛИФЕРИРАЛИ И РАЗШИРЕНИ КАНАЛИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЪС СФЕРИЧНА ФОРМА, А ОКОЛО ТЯХ РАЗРАСНАЛА ПЕРИКАНАЛИКУЛАРНА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН.

ПОСТАВЕТЕ МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА НА ПРОЦЕСА?

а/ хронична, фиброзно – кистозна мастопатия ;

б/ липогранулом;

в/ липом;

г/ периканаликуларен фиброаденом

144. ИЗПРАЩА СЕ ЗА БИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОКРЪГЛЕНО, ТУМОРНО ОБРАЗУВАНИЕ С РАЗМЕРИ 6 СМ В ДИАМЕТЪР, ВЗЕТО ОТ ТЕСТИСА НА 30 ГОД. МЪЖ. СРЕЗНАТА ПОВЪРХНОСТ Е С ПЪСТЪР ВИД, НАМИРАТ СЕ НЕПРАВИЛНИ ПО ФОРМА СИВОРОЗОВИ, ЖЪЛТЕНИКАВИ И ТЪМНОЧЕРВЕНИ ПРОПИТИ С КРЪВ УЧАСТЪЦИ. ПРИ ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ СЕ УСТАНОВЯВАТ ГНЕЗДА ОТ ОКРЪГЛЕНИ КЛЕТКИ С РЯЗКО ОЧЕРТАНА ГРАНИЦА. ЦИТОПЛАЗМАТА Е СВЕТЛА, А ЯДРАТА СА ГОЛЕМИ СЪС ЗЪРНИСТ ВИД.СЪЕДИНИТЕЛНОТЪКАННАТА СТРОМА Е ОСКЪДНА С ОБИЛНИ ЛИМФОЦИТАРНИ ИНФИЛТРАТИ.

КАКЪВ ВИД Е ТУМОРЪТ НА ТЕСТИСА?

а/ ембрионален карцином

б/ тератом

в/ семином

г/ лимфом

145. ПРИ АУТОПСИЯ НА 70 ГОД. МЪЖ СЕ НАМИРА УГОЛЕМЕНА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА С ТЕГЛО 85 ГР. И РАЗМЕРИ 7 СМ В ДИАМЕТЪР. НА СРЕЗ ПОВЪРХНОСТТА Е ЕДРОЛОБУЛИРАНА, С БЕЛЕЗНИКАВ ЦВЯТ, ПЛЪТНА КОНСИСТЕНЦИЯ, ОБГРАДЕНА ОТ ЗАПАЗЕНА КАПСУЛА. ПИКОЧНИЯТ МЕХУР Е СЪС ЗАДЕБЕЛЕНИ СТЕНИ, ДИЛАТИРАН.

КАКЪВ Е ПРОЦЕСЪТ?

а/ аденом на простатата

б/ карцином на простатата

в/ жлезисто-мускулна хиперплазия на простатата

г/ възпаление на простатата

 

146. НА ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЕН ЯЙЧНИК, ИЗПРАТЕН ЗА БИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, СЕ НАМИРАТ МНОЖЕСТВО СУБКОРТИКАЛНИ КИСТИЧКИ С ГОЛЕМИНА 0,5 СМ С ГЛАДКИ СТЕНИ, ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СЛАМЕНОЖЪЛТА ТЕЧНОСТ. ОБВИВКИТЕ НА ЯЙЧНИКА СА ЗАДЕБЕЛЕНИ. ХИСТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗВА НАЛИЧИЕ НА ФОЛИКУЛАРНИ КИСТИ. КЛИНИЧНО СЕ КАСАЕ ЗА 32 ГОДИШНА, НЕРАЖДАЛА ЖЕНА, КОЯТО СЕ ОПЛАКВА ОТ БЪРЗО НАПЪЛНЯВАНЕ, АМЕНОРЕЯ, ХИРЗУТИЗЪМ И ИНФЕРТИЛИТЕТ.

ЗА КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ КАСАЕ?

а/ ендометриоза

б/ синдром на Щайн-Левентал

в/ серозен кистаденом

г/ дермоидна киста

147. ИЗПРАТЕН Е ОПЕРАТИВЕН МАТЕРИАЛ ОТ 21 Г. МОМИЧЕ , КОЕТО ОТ 2 МЕСЕЦА Е ЗАБЕЛЯЗАЛО ПОДУТИНА В ГОРНИЯ КВАДРАНТ НА ЛЯВА ГЪРДА. МАТЕРИАЛЪТ Е С ГОЛЕМИНА 4 СМ, ДОБРЕ ОКРЪГЛЕН И КАПСУЛИРАН, С ХОМОГЕННА, БЕЛЕЗНИКАВА, ПЛЪТНОВАТА СРЕЗНА ПОВЪРХНОСТ. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАБЛЮДАВА ПРОЛИФЕРАЦИЯ НА ДУКТУЛАРНИТЕ ЧАСТИ НА ЛОБУЛИТЕ, КОИТО СА ЗАОБИКОЛЕНИ ОТ ОБИЛНО КОЛИЧЕСТВО СЪЕДИНИТЕЛНОТЪКАННА СТРОМА. КАНАЛЧЕТАТА СА ПРИТИСНАТИ ДО ЦЕПКОВИДНИ ПРОСТРАНСТВА.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ПРОЦЕСА:

а/ неинвазивен карцином на гърдата

б/ фиброаденом на гърдата

в/ фиброзно-кистична мастопатия

г/ дуктален карцином на гърдата

148. ИЗПРАТЕН Е КЮРЕТАЖЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЕНДОМЕТРИУМА НА 46 Г. ЖЕНА, КОЯТО СЕ ОПЛАКВА ОТ ПЕРИОДИ НА АМЕНОРЕЯ, ПРЕКЪСВАНИ ОТ ОБИЛНИ, НЕПРАВИЛНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ ВИЖДАТ НЕПРАВИЛНО ПРОЛИФЕРИРАЛИ ЖЛЕЗИ С ДИЛАТИРАНИ ЛУМЕНИ, НЯКОИ ОТ КОИТО КИСТИЧНО РАЗШИРЕНИ. НАБЛЮДАВА СЕ ПСЕВДОСТРАТИФИКАЦИЯ НА ЕПИТЕЛА, БЕЗ ЯДРЕН ИЛИ КЛЕТЪЧЕН ПОЛИМОРФИЗЪМ. СТРОМАТА Е ПОДЧЕРТАНО ХИПЕРЦЕЛУЛАРНА.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ПРОЦЕСА:

а/ аденокарцином на ендометриума

б/ жлезисто-кистична хиперплазия на ендометриума

в/ ендометриален полип

г/ остър ендометрит

149. ИЗПРАТЕН Е ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ КЮРЕТАЖЕН МАТЕРИАЛ ОТ 62 Г. ЖЕНА В АМЕНОРЕА, КОЯТО ПОЛУЧИЛА КЪРВЕНЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ. В ХИСТОЛОГИЧНИЯ МАТЕРИАЛ ПРЕОБЛАДАВАТ НЕПРАВИЛНО РАЗПОЛОЖЕНИ ЖЛЕЗИСТИ И ПАПИЛАРНИ СТРУКТУРИ, КАТО ЖЛЕЗИТЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ “ ГРЪБ ДО ГРЪБ”. ЕПИТЕЛЪТ Е МНОГОРЕДЕН, АТИПИЧЕН, С МНОЖЕСТВО МИТОЗИ.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ПРОЦЕСА:

а/ жлезиста хиперплазия

б/ ендометриален аденокарцином

в/ ендометриален полип

г/ остър ендометрит

150. ПРИ ПРЕГЛЕД НА 18 ГОД. МОМИЧЕ СЕ УСТАНОВЯВА ТУМОРНА ФОРМАЦИЯ В КОРЕМА. ОПЕРАТИВНО СЕ НАМИРА КИСТИЧЕН ГУМОР НА ЛЯВ ЯЙЧНИК С ГОЛЕМИНА 10 СМ. НА СРЕЗ СЕ ВИЖДА МАЛКО ИЗПЪКВАНЕ В ЕДИНИЯ ПОЛЮС НА КИСТАТА, А СЪДЪРЖИМОТО Е ОТ МАСТИ И КОСМИ. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАБЛЮДАВАТ НЕПРАВИЛНО РАЗМЕСЕНИ ТЪКАНИ ОТ ТРИТЕ ЗАРОДИШЕВИ ЛИСТА – ЕКТО, МЕЗО И ЕНДОДЕРМА.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ВИДА НА ТУМОРА:

а/ серозен кистаденом

б/ папиларен кистаденом

в/ муцинозен кистаденокарцином

г/ зрял тератом

151. ИЗПРАТЕН Е ОПЕРАТИВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ТРЪБА НА 24 ГОД. ЖЕНА, КОЯТО ОТ ДВА МЕСЕЦА Е В АМЕНОРЕЯ. ОТ ДВА ДНИ ПОЛУЧИЛА СИЛНИ БОЛКИ В КОРЕМА, С ПОВРЪЩАНЕ И КОЛАБИРАЛА. МАКРОСКОПСКИ ТРЪБАТА Е СИЛНО ДИЛАТИРАНА, С РУПТУРА И КРЪВЕНИСТА МАСА В ЛУМЕНА. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАМИРАТ ХОРИАЛНИ ВЪСИ И ДЕЦИДУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЛИГАВИЦАТА.

КАКЪВ Е ПРОЦЕСЪТ?

а/ тумор на тръбата

б/ остър салпингит

в/ тубарен аборт

г/ хеморагично инфарциране на тръбата

152. 49 ГОДИШНА ЖЕНА ЗАБЕЛЯЗАЛА ОТ ЕДНА ГОДИНА, ЧЕ ДЯСНАТА И ГЪРДА ПОРАСНАЛА ЗНАЧИТЕЛНО И ЗАПОЧНАЛА ДА ЧУВСТВА ТЕЖЕСТ, КОЕТО И ПРИЧИНЯВАЛО ИЗВЕСТЕН ДИСКОМФОРТ. НЯМАЛА БОЛКА. ПРИ ФИЗИКАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КОЖАТА НА ГЪРДАТА И АРЕОЛАТА СА ВИДИМО НОРМАЛНИ. НЕ СЕ НАМИРАТ УВЕЛИЧЕНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ АКСИЛАРНО.МАМОГРАФСКИ СЕ ВИЖДА СОЛИДНА, ДОБРЕ ОТГРАНИЧЕНА ТУМОРНА ФОРМАЦИЯ С ДИАМЕТЪР 12 СМ. ПРИ МИКРОСКОПСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ТУМОРА СЕ ВИЖДА ЦЕЛУЛАРНА СТРОМА И ЕПИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ ПРИЛИЧАЩИ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НА ФИБРОАДЕНОМА.

ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНАТА ДИАГНОЗА.

а/ хамартом

б/ филоиден тумор /цистосаркома филоидес/

в/ склерозираща аденоза

г/ медуларен карцином

ОТГОВОРИ

 

1-а                21-б                41-б                                    61-а

2-а                22-б     42-б          62-б,в

3-б                23-б                        43-б                                63-а,г

4-б                24-б                        44-а                                64-в,г

5-а                25-б                        45-б                                65-а,б,в,г

6-а                26-а                        46-а                                66-в

7-а                27-б                        47-а,б                             67-б,в,г

8-б                28-б                        48-б                                68-б

9-а                29-б                        49-а                                69-а,в

10-а              30-б                        50-а,б                             70-а

11-б              31-б                        51-б,в,г                          71-а

12-б              32-а                        52-в                                72-а,б,в

13-а              33-а                        53-б,в                             73-б,г

14-а              34-а                        54-а,б,в,г                       74-в,г

15-б              35-а                        55-а,г                             75-в

16-а              36-б                        56-а,б                             76-б

17-а              37-б                        57-в                                77-б

18-б              38-а                        58-г                                78-г

19-а              39-а                        59-а,б,в                          79-б,в,г

20-а              40-а                        60-а                                80-а

 

 

 

 

81-б,в,г                                  101-в,г                                    121-б,в                                141-б

82-в                                       102-а,в                                    122-в                                   142-г

83-а,в                                    103-а,в                                    123-в                                   143-г

84-а,г                                     104-а,в                                    124-в,г                                144-в

85-а                                        105-а,в,г                                 125-б,в,г                             145-в

86-а                                        106-а,в,г                                 126-в                                   146-б

87-а,б,г                                  107-а,г                                     127-в                                   147-б

88-а,в,г                                  108-б,в                                    128-г                                   148-б

89-а,в,г                                  109-б,в                                    129-б,г                                149-б

90-а,б,в,г                               110-а                                       130-в,г                                150-г

91-а                                        111-в                                       131-а                                   151-в

92-б,г                                     112-а,в,г                                 132-а                                    152-б

93-а                                        113-а,б,г                                  133-в

94-в                                       114-в                                       134-а,б,в,г

95-а,б,в                                 115-б                                       135-б,г

96-а                                        116-а,в,г                                 136-а,б,г

97-а                                   117-а,в,г                                 137-в,г

98-в                                      118-а,б,в,г                              138-а

99-г                                        119-а                                       139-г

100-г                                      120-а,б                                  140-б

Сходно