Рейно феномен – лечение и симптоми

Рейно феноменът е описан от М. Рейно (М. Raynaud) през 1862 г. Това заболяване протича с перио­дични сменящи се кризи на локален спазъм с фази на „обезчувствяване”, засягащи няколко или всички пръсти, предимно на горните крайници.

Първичен синдром на РейноРейно феномен

Първичният синдром на Рейно се среща най-вече при девойки и млади жени. Причини за това заболяване са стрес, психична лабилност, допълнително шийно ребро, скаленус-синдром. Заболяването се провокира от простудни моменти и нервни напрежения. Типични симптоми на Рейно феномена са симетричното побледняване на пръстите, последвано от посиняване (цианоза) и болезнено зачервяване – феномен на трикольора. Пръстите стават бледи, с намалена подвижност и чувствителност, която е неболезнена и трае кратко до 1-2 часа, отзвучавайки спонтанно. В по-късните стадии се появяват изтръпване и цианоза на пръстите, като терминалното състояние е развитие на некрози и върхови гангрени на пръстите. Никога не се наблюдават болки при покой или типични кожни изменения.

Вторичен синдром на Рейно

В зависимост от основното заболяване той се проявява по-скоро асиметрично, като обхваща различни пръсти. Среща се при склеродермия, болестта на Бюргер, студово-аглутининовата болест, Зудекова дистрофия , вибрационни травми и под влияние на различни медикаменти – бета-блокери, ерготаминови производни.

Зa потвърждаване на диагнозата феномен на Рейно се извършват нервно-вегетативни и студови проби, капиляроскопия, доплер, периферна ангиография.

Лечение на Рейно феномена

То е комплексно. Препоръчва се избягване излагането на студ, забрана на тютюнопушенето, прекратяване приема на бета-блокери и ерготаминови препарати. Прилагат се симпатиколитици, съдоразширяващи, ганглиоплегици, физиотера­пия, професионално преориентираие. При липса на ефект и напреднал стадий на Рейно феномена се предприема оператив­но лечение. Извършва се торакална симпатектомия, премахване на шийни ребра, скаленотомия.

Сходно