Простатит – лечение и симптоми

Остър простатит

нормална и възпалена простатаПричини

  • възпалителни огнища в други органи
  • нарушения в кръвообращението на органите в малкия таз
  • директна ятрогенна травма върху простатната жлеза

Пътищата, по които инфекцията прониква до простатната тъкан

  • Кръвен път (хематогенно) – При този механизьм възпалителният процес в простатата се развива след ангина, фурункулоза, грип и др.
  • По пикочо-половите пътища (каналикуларно) – При този меха­низъм проникването на инфекцията до простатната жлеза става ретроград­но. Инфекциозният причинител прониква от уретрата до простатата посредством простатните каналчета.
  • По лимфен път (лимфогенно) – Рядък механизъм, защото лимфните пътища имат значение повече като начини за оттичане, отколкото за вкарване на инфекцията.

Видове остър простатит

Катарален простатит – При тази форма възпалителният процес е локализиран само в лигавицата на простатната жлеза.

Гноен простатит – Възпалител­ният процес се намира в някой от лобове­те на простатната жлеза. Може да бъде засегната цялата простата. Оформя се картината на абсцес, който може спонтанно да се отвори към перинеума.

Симптоми на остър простатит

През последните години острият простатит се среща срав­нително рядко. Независимо от това той изисква точна диагноза и лечение. Общото състояние на болните е доста тежко. Обикновено това са пациенти в млада възраст, които се оплакват от силни болки в областта на перинеума. Налице е повишена телесна температура (над 38 °С). Понякога може да се стигне до септично състояние. Често при такива пациенти е налице и съпътстващо възпаление на пикочния мехур – цистит .

Лечение на остър простатит

Консервативното лечение намира приложение през първите стадии на остър простатит, преди оформя­нето па абсцеси. Използват се широкоспектърни антибиотици и физиотерапевтични процедури. При оформяне на абсцес, което е свързано с трайно повишаване на температурата около 39 °С, силни болки в областта на перинеума и разстройства в уринирането, е необходимо да се извърши по спешност оперативно лечение. Хирургичното лечение се състои в инцизия в областга на перинеума и поставянето на дренаж. След това се продължава даването на широкоспектърни­ антибиотици и провеждането на физио­терапевтични процедури. Прогнозата на заболяването при правилно лечение е добра.

Хроничен простатит

Причини

Микроорганизмите могат да достигнат простатната жлеза най-чес­то по ретрограден път от уретрата или по хематогенен път. Често хроничният прос­татит се явява в резултат на недобре лекуван остър простатит. Като предразпола­гащи фактори се явяват всички състояния, които водят до венозна конгестия (кръвонапълване) на органите в малкия таз, а именно – седене дълго време на едно място. Също така продължителната езда на коне, карането на велосипед, на мотор или кола също водят до благоприятни условия, способстващи развитието на хроничен простатит.

Симптоми на хроничен простатит

Те са извънредно разнообразни – като се започне от общи „неврастенни“ оплаквания, главоболие, липса на желание за работа, лесна раздразнителност, потиснатост и се премине към по-конкретни локални оплаквания – болки в перинеума, болки при уриниране и т.н. Характерът на болките е различен. Те могат да сe описват като тежест в перине­ума или да са доста силни и да се появяват периодично. Възможно е да се явят и смущения в еректилната фаза – от свръхерекция до липсваща напълно. Също така се развиват и нарушения във фертилитетните способности на мъжа. В тези случаи вече настъпва сложен етап в развитието на заболяването, защото болният започва трайно да насочва вниманието си към тези оплаквания. Това създава доминантно огнище в кората на главния мозък. Затваря се един порочен кръг, който трудно се отключва и от най-опитните клиницисти, а болният обика­ля непрекъснато различни кабинети.

Диагноза

Ако е имало пред­хождащо инфекциозно заболяване, то, за­едно с характерната симптоматика насочва към хроничен простатит, което се потвърждаваа с ректално туширане. Обикновено простатната жлеза е умерено увеличена, с мековата консистенция. В отделни участъци може и да е съвсем мека, и даже да има флуктуации. От голямо значение е изолирането на причи­нителя на заболяването от простатния експримат — трихомоназна, микоплазмена или хламидийна инфек­ция.

Лечение на хроничен простатит

Лечението при хроничния простатит е комплексно. То включва общоукрепващи процедури — почивка, разходки, леко бягане, ходене. Самото ходене дейст­ва като автомасаж на простатата. Може да се опитат в домашни условия топли седящи вани, като температурата на водата не бива да превишава 40°С. Баните се правят веднъж дневно, в продължение на 1-2 седмици. В зависимост от микробния причи­нител се дава и съответен антибиотик. Важно за лечението на хроничния простатит е болният да бъде дале­че от домашна и служебна обстановка, за да се зареди с нови положителни емоции.

Заболявания с подобни симптоми като хроничен простатит

  • Остър простатит – Тук настъпване­то на заболяването е манифестно, с алар­миращи симптоми и характерна находка в простатата, клоняща към абсцедиране.
  • Камъни в простатната жлеза – Те не са редки. Може да са единични или множествени. Имат рязка очертаност от общо взето мековатата консистенция на жлезата.
  • Доброкачествена простатна хиперплазия – Тук при ректалното туширане се намира цялостно общо увеличение на простатата, като по консистенция простатата е твърдо еластична, с ясни граници.
  • Рак на простатната жлеза – След прекаран възпалителен процес съответ­ният участък на простатата може да се опипва уплътнен повече от нормалното. Пo-добре е да се помисли за карцином на простатата и да се отхвърли допълнително, отколкото да се постави грешна диагноза. Потвърждаването на диагнозата рак на простатата става посредством тънкоиглена аспирационна биопсия.

Прочети още за простатата:

Сходно