Предраково състояние

Преканцероза
 

Предраковите състояния са група заболявания, които имат една обща особеност, а именно – всички те благоприятствуват развитието на тумори. Това обикновено са хронични възпалителни и възстановителни процеси, както и хиперпластични разраствания. Тези промени са задължителна предшестваща фаза преди появата на тумора . Обикновено всяко предраково състояние е огнищен процес, има дълготраен характер и за разлика от туморите може да претърпи обратно развитие. В 20-30% от случаите преканцерозите се превръщат в ракови заболявания.

Тяхното познаване и своевременно лечение е един от ефективните методи за профилактика на раковите заболявания.

Фиброкистичната мастопатия на млечната жлеза, изразяваща се в образуване на множество възловидни уплътнения в гърдата може да доведе до рак на гърдата.

Левкоплакията изглежда като бяло плаковидно задебеление (левко-бял, плакия-плака) на лигавицата на устната кухина. От нея може да се развие плоскоклетъчен карцином.

Преканцероза Eрозиото на маточната шийка, особено тези негови форми, които са свързани с промени в епителната покривка – т.нар. дисплазия , води до рак на маточната шийка.

Преди двайсетина години Японското здравно министерсво обявява пълно победа над рака на маточната шийка. В Япония няма жена, която да е починала от това заболяване благодарение приемането на строги правила и жестоки санкции при провеждането на ежегодните профилактични гинекологични прегледи. Според приетият тогава закон в Япония, всяка жена е длъжна два пъти годишно да се яви при гинеколог и да представи за това документ на работодателя. Когато наближи датата за прегледа, шефът любезно напомня на подчинената си, че трябва да му донесе документ за извършен преглед от гинеколог. Ако тя се забави, получава официална покана да го направи. Третото напомняне е с крайна дата, чието пропускане води до незабавно уволнение. Нова работа пък не може да се започне без медицинско свидетелство, включващо и гинекологичен преглед.

Вие кога за последно бяхте при гинеколог?

Ракът на шийката на матката се среща рядко при мюсюлманките, чийто мъже са обрязвани. Също така това заболяване не се среща и при жени, които не водят сексуален живот, напр. монахини.

Хроничен бронхит (според определението на СЗО) има тогава, когато при даден пациент през две последователни години, в продължение най-малко на 3 месеца в година е била налице кашлица с експекторация (с наличие на храчки). Причините за развитието на хроничния бронхит са: тютюнопушене – 80% от случаите, 10% – замърсен въздух на работната или околната среда и 10% – хроничен синузит с бронхо-белодробни инфекции . Хроничния бронхит е основната причина за развитието на рак на белия дроб.

Язвата на стомаха, която обикновено е голям язвен дефект от дълги години и не се повлиява добре от медикаменти,  също е предраково състояние. Възникналият в стената на язвата рак се нарича улкус-карцином.

Ако имате хронична язва на стомаха, не е зле да помислите за операция или поне редовно да я следите чрез профилактични прегледи!

За разлика от стомашната язва, язвата на дванадесетопръстника не може да се превърне в рак!

Преканцероза Множествената полипоза на дебелото черво е фамилно предраково състояние. То се среща с голяма честота сред членовете на едни и същи семейства, които дори се наричат „ракови фамилии”. Поради голямата опасност от раково израждане е уместно членовете на такива семейства редовно да си правят профилактични прегледи с оглед навременно оперативно лечение на дебелочревните полипи.

Чернодробната цироза може да даде началото на рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином).

Жлъчнокаменната болест (хроничен калкулозен холецистит) също е преканцероза, защото може да се усложни с рак на жлъчния мехур. При разпадане на жлъчните киселини от жлъчните камъни, се получава веществото метилхолантрен – светложълти иглести кристали. Метилхолантренът е едно от най-мощните ракообразуващи вещества.

Експериментално е доказано, че жлъчни камъни от едно морско свинче, вкарани в жлъчния мехур на друго морско свинче, предизвикват рак у второто. Всяка пета жена и всеки десети мъж имат жлъчни камъни. По-често боледуват пълни жени, употребяващи хормонални противозачатъчни средства. Камъните могат да не дават никаква симптоматика и “притежателите” им дори да не подозират за тяхното съществуване. Водещ симптом на жлъчнокаменната болест е силната, затихваща и отслабваща, многократно повтаряща се болка в дясното подребрие, която се разпространява към гърба и дясното рамо. Често болката идва след консумация на много мазна храна. Жлъчните камъни лесно се диагностицират чрез ехограф (видеозон). Премахването им е желателно не само поради угрозата от развитие на рак, ами и заради опасността от “спукване” на жлъчния мехур, което води до жлъчен перитонит с много лоша прогноза.

  • Рак на жлъчния мехур без камъни е рядкост.
  • Със или без болка, жлъчен мехур с камъни представлява постоянна опасност.
  • Рискът от операцията при здрав човек е по-малък от риска на оставените камъни.
  • За отказ от премахване на камъните трябва да има сериозни основания (невъзможност за операция поради други заболявания на на пациента).
  • Опитите за разтваряне и разтапяне на камъните чрез лекарства и диети не са лоша идея, но те биха могли да имат успех при по-малки жлъчни конкременти. В по-голямата част от случаите, те са несигурни, ненадеждни и рисковани.
  • Бъбречните камъни, за разлика от жлъчните, не благоприятствуват развитието на рак на бъбрека.
  • Познаването и своевременното лечение на предраковите състояния е един от ефективните методи за предпазване от ракови заболявания.

Сходно