Класификация на заболяванията на дихателната система

1. Аномалии в развитието (вродени малформации):

а) на носа – пълна атрезия до девиация на носната преграда

- комбинирани аномалии /липса на външен нос с атрезия на раковините/

- фистули.

б) на ларингса – атрезия, диафрагма на ларингса, вродени цепки, кисти, вродени хондромалация, ларингоцеле

в) на трахеята – агенезия, трахео-езофагeални фистули

г) на белите дробове – агенезия (едностранни, двустранни), хиполазия, акцесорен бял дроб, вродени кисти, вроден лобарен емфизем

2. Заболявания от съдов произход

- оток на белите дробове (остър венозен застой)

- хемосидероза на белите дробове (хроничен венозен застой)

- белодробна тромбоемболия

- кръвоизливи

- хеморагичен инфаркт

- белодробна хипертония (първична и вторична)

- шоков бял дроб (респираторен дистрес синдром при възрастните)

- идиопатична белодробна хемосидероза

- синдром на Гудпасчър

3. ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

- хроничен бронхит

- белодробен емфизем

- бронхиектазии

4. Алергични и автоимунни заболявания

- алергичен ринит

- бронхиална астма

- еозинофилна пневмония на Льофлер

- синдром на Вегенер

5. Възпалителни заболявания

а) ринити – остър, хроничен, хроничен грануломатозен

б) синуити – остър и хроничен

в) бронхити – остър и хроничен

г) трахеити – остър и хроничен

д) на белите дробове

Неспецифични

- пневмококова лобарна (крупозна) пневмония

- огнищни (лобуларни) пневмонии /бронхопневмонии/ : стафилококова, пневмококова, стрептококова, псевдомонасна, клебсиелна.

- вирусни (грипна, респираторносинтициална, цитомегална)

- други (микоплазмени, пневмоцистова, микотична, паразитна)

- белодробен абсцес

- пневмонии при имунодефицит

- хронична пневмония

Специфични

-                     туберкулоза

-                     сифилис (пневмония алба)

6. Дифузни интерстициални заболявания

- пневмокониози

- идиопатична белодробна фиброза (синдром на Хаман  Рич)

- интерстициални пневмонити

- облитериращ бронхиолит

 Класификация на заболяванията на дихателната система

7. Тумори

а) на носа – папиломи , карциноми, мезенхимни тумори и др.

б) на ларинкса – папилом , фибром, карцином

в) на назофаринкса – плоскоклетъчен и недиферинциран карцином

г) на трахеята – папилом, аденом, карцином

д) на белите дробове

- бронхогенен карцином

- бронхоалвеоларен карцином

- невроендокринни тумори

- Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми

- метастатични тумори

8. Заболявания на плеврата

- възпалителни – плеврити

- пневмоторакс

- пиопневмоторакс

- хидроторакс

- хемоторакс

- плеврални тумори – бенигнен и малигнен мезотелиом

9. Заболявания от физични и химични фактори

- лекарствени

- радиационни

- белодробна трансплантация

Внимание! Всички хронични белодробни заболявания водят до преструктуриране на белодробния паренхим и редукция на белодробната микроциркулаторна мрежа, вследствие на което обременяват дясна сърдечна камера. Същата претърпява хипертрофия с последваща дилатация /кор пулмонале – белодробно сърце/ и се развива десностранна сърдечна недостатъчност.

 

Сходно