Ешерихия коли – лечение

Профилактичните мерки за недопускане възникването и разпространението на Ешерихия коли са насочени към пътищата и факторите, способстващи за предаването на заразното начало.

- Наблюдава се строг хигиенно-противоепидемичен режим.

- Осигурява се естествено хранене на новородените деца със спазване на оптимален дневен режим.Ешерихия коли

- Своевременно се откриват и санират носителите на Ешерихия коли сред обслужващия персонал – санитари, готвачи и т.н.

- Провежда се системна профилактична дезинфекция.

При възникване на колиентерити се провеждат:

- Ранно и активно откриване и хоспитализиране за лечение. Болното дете се хоспитализира за лечение в инфекциозно отделение или при домашни условия по преценка на епидемиолог. Своевременната диагноза се поставя въз основа на клинико-епидемиологичните данни, микробиологичното и серологичното изследване. Вземат се фекалии, повърнати материи, кръв и др.

- Изписването се разрешава след пълно клинично оздравяване и два отрицателни резултата от микробиологичното изследване.

- Контактните лица се наблюдават 7 дена, като се вземат мерки за спазване на противоепидемичния режим.

- Спрямо външната се провежда текуща и заключителна дезинфекция на помещението, в което е бил болният, и дезинфекция на всички предмети, с които е контактувал.

Прочетете още за:

- Ешерихия коли – заразяване

Сходно