Гроздовидна бременност

Причината за гроздовидната бременност е неизвестна. Рискът от това заболяване се увеличава с всяка поредна бременност и с възрастта на бременната. Честотата е 1:2000 раждания, но в някои страни – Индия, Индонезия, Централна Америка, тя е 10 пъти по-висока. Това насочва към причинни фактори на храненето и бита. Клиниката е типична и се изразява в кървене в хода на бременността. Отделените кръвни материи са примесени с гроздовидни образувания и бистра течност. Матката растe по-бързо, отколкото е обичайно за този срок на бременността.

Морфологията на заболяването гроздовидна бременност е много характерна. Кухината на матката е изпълнена с множество прозрачни тънкостенни мехурчета, изпълнени с бистра жълтеникава течност, наподобяващи гроздови зърна (стафиди). Микроскопски тези зърна представляват силно раздути и оточни хориални въси.

Гроздовидната бременност може да бъде пълна и непълна. Непълната мола хидатидоза съдържа части от плода, отделни хориални въси са с нормален строеж и е триплоидна – 69 XXY. При пълната мола хидатидоза няма фетални части, всички хориални въси са покрити с атипичен епител,  който е диплоиден – 46 XX или 46 XY.

Гроздовидна бременност

Деструираща (инвазивна) мола – (Mola destruens)

Тя е пълна мола, има местен деструктивен раcтеж (като злокачествен тумор) и инвазира мускулния слой на  маточната стена. Инвазивната мола може, макар и много рядко да метастазира! След операцията метастазите, обичайно в белите дробове претърпяват обратно развитие.

 Хорионкарцином (Chorioncarcinoma, chorionepithelioma)

Хорионкарциномът е злокачествен тумор, произхождащ от цитотрофобласта и синцитиотрофобласта (елементите на трофобласния епител). Този тумор се развива няколко (3-8) месеца след нормална бременност, аборт или гроздовидна бременност.  Възможно е да се развие и сред клетките на тератоми на яйчниците и тестисите.

Хорионкарциномът няма строма – опорна съединителна тъкан и собствени кръвоносни съдове.  Неговите клетки буквално се къпят в кръвта на жената и се изхранват директно от нея. Сред туморния паренхим се откриват много некрози и кръвоизливи, което придава характепен пъстър външен вид на тумора. Клинично се проявява в неправилни необилни кръвотечения от матката и „зацапване” с кафеникаво кръвенисто течение. Рано и бързо дава метастази, най-често в белите дробове.

Лечение на гроздовидна бременност

При своевременно поставена диагноза и адекватна химиотерапия на инвазивната мола или хорионкарцинома, настъпва пълна регресия на тумора, дори и на метастатичните огнища, при повечето пациентки!

Наличието на необичайни кръвотечения от матката са достатъчно сериозно основание да се отиде на преглед при гинеколог! Самоназначаването и приема на лекарства за спиране на маточно кървене без консултация с лекар, са неразумна постъпка, понякога със сериозни последици!

Трофобластна болест

След оплождането на яйцеклетката, което нормално става в някоя от маточните тръби, зиготата слиза надолу и попада в кухината на матката. Новообразуваният зародиш трябва по някакъв начин да се „залови” за маточната лигавица. За да расте и да се развива, той се нуждае от хранителни вещества и кислород, които може да получи единствено от майчината кръв. Ролята на посредник между майката и плода се изпълнява от трофобластната тъкан. Трофобластът се образува в първите дни след оплождането и има способността да руши маточната лигавица, за да имплантира (вгнезди) зародиша в матката. За тази цел трофобластът оформя характерни структури – хориални въси, които приличат на безброй миниатюрни пръсти. Хориалните въси се впиват в лигавицата на матката, разрушават кръвоносните и съдове и буквално се къпят в майчината кръв. От нея те добиват хранителни вещества и кислород и ги предават на зародиша. Към края на третия месец, трофобластът се трансформира в плацента, която поема по-нататъшното изхранване на плода. Смущенията в развитието на трофобласта (трофобластна болест) биват няколко вида.

Каква може да бъде причината за кървене след полов акт прочети в Дисплазия на шийката на матката.

Сходно