Базедова болест (Тиреотоксикоза) – видове и форми

Базедовата болест (тиреотоксикоза) е сравнително често срещано заболяване, чиято диагноза се поставя сравнително лесно поради типичните симптоми и промени в хормоналните нива при това заболяване.

Доказано е, че психичната травма е най-важния фактор, който в 80–85% от случаите се среща при болните от тиреотоксикоза. Приема се, че психотравмата е една от решаващите причини за възникване на Базедова болест и че психичната травма може да бъде предшествана от редица функционални и анатомични промени на щитовидната жлеза. Този причинен фактор в най-голяма степен определя вида и формата на Базедовата болест. Не е съвсем уточнен и изяснен механизма, по който психичната травма въздейства на организма, за да се достигне до развитие на тиреотоксикоза. Единият от допустимите пътища, е че психичната травма, предизвиквайки възбудно огнище в кората на мозъка, въздейства върху междинния мозък и оттам върху предния дял на хипофизата. Това се последва от свръхпродукция на тиреотропен хормон, въздействащ върху щитовидната жлеза и предизвикващ усилено отделяне на тироксин. Според други автори не е изключен и втори механизъм на психичната травма, а именно: направо от кората на главния мозък се отправят по симпатиковите нервни импулси към секреторните елементи на жлезата, които се последват от свръхпродукция на тироксин.

Видове Базедова болест (тиреотоксикоза)

Първична

Първична тиреотоксикоза или Struma Basedowiana е състояние, при което едновременно с появяването на гушата (увеличението на щитовидната жлеза) се появяват и симптомите на тиреотоксикозата.Базедова болест

Вторична

Вторичната или Struma Basedowificata е болестно състояние, при което най-напред се появява струмата ( гушата ). Еутиреоидната струма (увеличена щитовидна жлеза с нормално количество на хормоните в кръвта) е налице различно дълго време, месеци до година. Според микроскопските промени в щитовидната жлеза, първичната тиреотоксична струма е обикновено паренхиматозна, докато вторичната е по-често колоидна.

Тиреотоксичен аденом

Към характеристиката на Базедовата болест, заради идентичните симптоми, трябва да отнесе и тиреотоксичния аденом. Той представлява доброкачествено аденоматозно разрастване в щитовидната жлеза, обикновено под формата на единичен възел, който протича с картината на тиреотоксикоза.

Най-често заболелите от  Базедова болест (тиреотоксикоза) са жени на 35-55 годишна възраст. Като основна причина за по-честата заболеваемост от Базедова болест при жените се обяснява с по-лабилната нервна система при тях. От тиреотоксикоза боледуват и деца на 8–10–12 години, а така също и юноши. По професия заболелите са предимно работници на умствен труд, учащи, служащи, домакини.

Форми на протичане на Базедовата болест

Остра Базедова болест се наблюдава обикновено при случаите, когато се появява скоро след психичната травма, ако тя е основния момент, провокиращ тиреотоксикозата. Развива се интоксикация, бързо настъпва измършавяване (кахексия) и при такива пациенти обикновено овладяването на заболяването и възстановяването са по-трудни и стават по-бавно.

При подострата форма на Базедова болест заболяването протича също сравнително тежко, но има възможност със съвременните лечебни средства да бъде спряно развитието на болестната картина и отражението, което тя дава върху вътрешните органи.

На трето място стои най-често срещаната форма на хронична тиреотоксикоза, при която оплакванията датират месеци и години, с периоди на обостряне и затихване. Контролът и правилното лечение на Базедовата болест осигуряват на пациентите много добро качество на живот и предпазват от възможни органни увреждания и съпътстващите ги усложнения.

Прочетете още за Базедовата болест:

- Базедова болест (Тиреотоксикоза) – симптоми и признаци

- Базедова болест (Тиреотоксикоза) – лечение

- Базедова болест (Тиреотоксикоза) – причини за възникване

- Базедова болест (Тиреотоксикоза) – видове и форми

Сходно